JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:11/17
Name Yamabiko
188
Yamabiko
146
Hayabusa
30
Yamabiko
216
Yamabiko
62
Hayabusa
30
Hayabusa
30
Hayate
358
Operation date *   *     * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori           14:09 14:09  
Shichinohe-Towada           14:24 14:24  
Hachinohe           14:37 14:37  
Ninohe           14:50 14:50  
Iwate-Numakunai           | |  
Morioka         15:07 15:17 15:17 15:25
Shin-Hanamaki         15:19 | | |
Kitakami         15:29 | | |
Mizusawaesashi         15:38 | | |
Ichinoseki         15:50 | | |
Kurikoma-Kogen         15:59 | | |
Furukawa         16:09 | | |
Sendai 15:33 15:44 15:57 16:00 16:24 15:57 15:57 16:10
Shiroishizao | 15:58 | | | | | |
Fukushima 16:04 16:16 | 16:23 16:50 | | |
Koriyama | 16:30 | 16:39 17:05 | | |
Shin-Shirakawa | | | 16:51 | | | |
Nasushiobara | | | 17:02 | | | |
Utsunomiya 16:46 16:58 | 17:20 17:34 | | |
Oyama | | | 17:32 | | | |
Omiya 17:11 17:23 17:07 17:51 17:59 17:07 17:07 17:31
Ueno 17:31 17:43 17:27 18:11 18:19 17:27 17:27 17:51
Tokyo 17:36 17:48 17:32 18:16 18:24 17:32 17:32 17:56
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.