JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:10/20
Name Hayabusa
54
Hayabusa
386
Yamabiko
164
Hayabusa
24
Yamabiko
186
Yamabiko
144
Yamabiko
60
Hayabusa
26
Operation date * * *   *      
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori 12:09 12:30   12:39       13:15
Shichinohe-Towada 12:24 |   12:54       |
Hachinohe 12:37 12:54   13:07       13:39
Ninohe 12:50 |   13:19       |
Iwate-Numakunai | |   13:32       |
Morioka 13:17 13:23 13:33 13:50     14:07 14:16
Shin-Hanamaki | | | |     14:19 |
Kitakami | 13:38 13:48 |     14:29 |
Mizusawaesashi | | | |     14:38 |
Ichinoseki | | 14:03 |     14:50 |
Kurikoma-Kogen | | | |     14:59 |
Furukawa | 14:02 14:21 |     15:09 |
Sendai 13:57 14:18 14:38 14:30 14:33 14:44 15:24 14:57
Shiroishizao | | | | | 14:58 | |
Fukushima | | 15:08 | 15:04 15:16 15:50 |
Koriyama | | 15:24 | | 15:30 16:05 |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | | 15:53 | 15:46 15:58 16:34 |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 15:07 15:31 16:19 15:39 16:11 16:23 16:59 16:07
Ueno 15:27 15:51 16:39 15:59 16:31 16:43 17:19 16:27
Tokyo 15:32 15:56 16:44 16:04 16:36 16:48 17:24 16:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.