JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:10/17
Name Hayabusa
24
Yamabiko
144
Yamabiko
60
Hayabusa
26
Yamabiko
166
Hayabusa
28
Hayabusa
28
Nasuno
278
Operation date *       * * *  
Shin-Hakodate-Hokuto           12:48 12:51  
Kikonai           13:01 13:04  
Okutsugaru-Imabetsu           13:35 13:35  
Shin-Aomori 12:39     13:15   13:52 13:52  
Shichinohe-Towada 12:54     |   | |  
Hachinohe 13:07     13:39   14:16 14:16  
Ninohe 13:19     |   | |  
Iwate-Numakunai 13:32     |   | |  
Morioka 13:51   14:07 14:16 14:32 14:50 14:50  
Shin-Hanamaki |   14:19 | | | |  
Kitakami |   14:29 | 14:48 | |  
Mizusawaesashi |   14:38 | | | |  
Ichinoseki |   14:50 | 15:02 | |  
Kurikoma-Kogen |   14:59 | | | |  
Furukawa |   15:09 | 15:20 | |  
Sendai 14:31 14:44 15:24 14:57 15:38 15:30 15:30  
Shiroishizao | 14:58 | | | | |  
Fukushima | 15:16 15:50 | 16:07 | |  
Koriyama | 15:30 16:05 | 16:24 | | 15:39
Shin-Shirakawa | | | | | | | 15:51
Nasushiobara | | | | | | | 16:02
Utsunomiya | 15:58 16:34 | 16:52 | | 16:20
Oyama | | | | | | | 16:32
Omiya 15:39 16:23 16:59 16:07 17:19 16:39 16:39 16:51
Ueno 15:59 16:43 17:19 16:27 17:39 16:59 16:59 17:11
Tokyo 16:04 16:48 17:24 16:32 17:44 17:04 17:04 17:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.