JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:164 Page:10/21
Name Yamabiko
48
Hayabusa
54
Hayabusa
54
Hayabusa
386
Yamabiko
164
Hayabusa
20
Yamabiko
186
Yamabiko
144
Operation date   * * * *   *  
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori   12:09 12:09 12:30   12:39    
Shichinohe-Towada   12:24 12:24 |   12:54    
Hachinohe   12:37 12:37 12:54   13:07    
Ninohe   12:50 12:50 |   13:19    
Iwate-Numakunai   | | |   13:32    
Morioka 13:07 13:17 13:17 13:23 13:33 13:50    
Shin-Hanamaki 13:19 | | | | |    
Kitakami 13:29 | | 13:38 13:48 |    
Mizusawaesashi 13:38 | | | | |    
Ichinoseki 13:50 | | | 14:03 |    
Kurikoma-Kogen 13:59 | | | | |    
Furukawa 14:09 | | 14:02 14:21 |    
Sendai 14:24 13:57 13:57 14:18 14:38 14:30 14:33 14:44
Shiroishizao | | | | | | | 14:58
Fukushima 14:50 | | | 15:08 | 15:04 15:16
Koriyama 15:05 | | | 15:24 | | 15:30
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 15:34 | | | 15:53 | 15:46 15:58
Oyama | | | | | | | |
Omiya 15:59 15:07 15:07 15:31 16:19 15:39 16:11 16:23
Ueno 16:19 15:27 15:27 15:51 16:39 15:59 16:31 16:43
Tokyo 16:24 15:32 15:32 15:56 16:44 16:04 16:36 16:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.