JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:9/17
Name Hayabusa
22
Nasuno
276
Yamabiko
142
Yamabiko
214
Yamabiko
58
Hayabusa
54
Yamabiko
164
Hayabusa
24
Operation date *         * * *
Shin-Hakodate-Hokuto 10:56              
Kikonai |              
Okutsugaru-Imabetsu |              
Shin-Aomori 11:52         12:09   12:39
Shichinohe-Towada |         12:24   12:54
Hachinohe 12:16         12:37   13:07
Ninohe |         12:50   13:19
Iwate-Numakunai |         |   13:32
Morioka 12:50       13:07 13:17 13:33 13:50
Shin-Hanamaki |       13:19 | | |
Kitakami |       13:29 | 13:48 |
Mizusawaesashi |       13:38 | | |
Ichinoseki |       13:50 | 14:03 |
Kurikoma-Kogen |       13:59 | | |
Furukawa |       14:09 | 14:21 |
Sendai 13:30   13:44 14:00 14:24 13:57 14:38 14:30
Shiroishizao |   13:58 | | | | |
Fukushima |   14:16 14:22 14:50 | 15:08 |
Koriyama | 13:36 14:30 14:36 15:05 | 15:24 |
Shin-Shirakawa | 13:48 | 14:48 | | | |
Nasushiobara | 14:02 | 15:02 | | | |
Utsunomiya | 14:20 14:58 15:20 15:34 | 15:53 |
Oyama | 14:32 | 15:32 | | | |
Omiya 14:39 14:51 15:23 15:51 15:59 15:07 16:19 15:39
Ueno 14:59 15:11 15:43 16:11 16:19 15:27 16:39 15:59
Tokyo 15:04 15:16 15:48 16:16 16:24 15:32 16:44 16:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.