JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:8/20
Name Hayabusa
18
Hayabusa
306
Yamabiko
140
Yamabiko
56
Yamabiko
56
Hayabusa
20
Hayabusa
384
Hayabusa
22
Operation date   *   * *   * *
Shin-Hakodate-Hokuto 09:35             10:53
Kikonai 09:48             |
Okutsugaru-Imabetsu 10:22             |
Shin-Aomori 10:39 11:03       11:20 11:30 11:52
Shichinohe-Towada 10:54 |       | | |
Hachinohe 11:07 11:27       | 11:54 12:16
Ninohe 11:18 |       | | |
Iwate-Numakunai 11:31 |       | | |
Morioka 11:50 11:57   12:07 12:07 12:16 12:23 12:50
Shin-Hanamaki | |   12:19 12:19 | | |
Kitakami | |   12:29 12:29 | 12:38 |
Mizusawaesashi | |   12:37 12:37 | | |
Ichinoseki | |   12:50 12:50 | | |
Kurikoma-Kogen | |   12:59 12:59 | | |
Furukawa | |   13:09 13:09 | 13:02 |
Sendai 12:30 12:39 12:44 13:24 13:24 12:57 13:18 13:30
Shiroishizao | | 12:58 | | | | |
Fukushima | | 13:16 13:50 13:50 | | |
Koriyama | | 13:30 14:05 14:06 | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | | 13:58 14:34 14:34 | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 13:39 13:49 14:23 14:59 14:59 14:07 14:31 14:39
Ueno 13:59 14:08 14:43 15:19 15:19 14:27 14:51 14:59
Tokyo 14:04   14:48 15:24 15:24 14:32 14:56 15:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.