JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:8/17
Name Yamabiko
56
Yamabiko
56
Hayabusa
20
Hayabusa
20
Hayabusa
384
Hayabusa
22
Hayabusa
22
Hayabusa
22
Operation date * * * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto           10:53 10:53 10:56
Kikonai           | | |
Okutsugaru-Imabetsu           | | |
Shin-Aomori     11:20 11:20 11:30 11:52 11:52 11:52
Shichinohe-Towada     | | | | | |
Hachinohe     | | 11:54 12:16 12:16 12:16
Ninohe     | | | | | |
Iwate-Numakunai     | | | | | |
Morioka 12:07 12:07 12:16 12:17 12:23 12:50 12:51 12:51
Shin-Hanamaki 12:19 12:19 | | | | | |
Kitakami 12:29 12:30 | | 12:38 | | |
Mizusawaesashi 12:37 12:38 | | | | | |
Ichinoseki 12:50 12:51 | | | | | |
Kurikoma-Kogen 12:59 13:00 | | | | | |
Furukawa 13:09 13:09 | | 13:02 | | |
Sendai 13:24 13:24 12:57 12:57 13:18 13:30 13:30 13:30
Shiroishizao | | | | | | | |
Fukushima 13:50 13:50 | | | | | |
Koriyama 14:05 14:05 | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 14:34 14:34 | | | | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 14:59 14:59 14:07 14:07 14:31 14:39 14:39 14:39
Ueno 15:19 15:19 14:27 14:27 14:51 14:59 14:59 14:59
Tokyo 15:24 15:24 14:32 14:32 14:56 15:04 15:04 15:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.