JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:164 Page:8/21
Name Hayabusa
50
Hayabusa
50
Hayabusa
382
Hayabusa
16
Yamabiko
140
Yamabiko
46
Yamabiko
46
Hayabusa
52
Operation date * * *     * * *
Shin-Hakodate-Hokuto       09:35        
Kikonai       09:48        
Okutsugaru-Imabetsu       10:22        
Shin-Aomori 10:10 10:10 10:30 10:39       11:15
Shichinohe-Towada 10:25 10:25 | 10:54       |
Hachinohe 10:38 10:38 10:54 11:07       11:39
Ninohe 10:50 10:50 | 11:18       |
Iwate-Numakunai | | | 11:31       |
Morioka 11:16 11:16 11:23 11:50   12:07 12:07 12:16
Shin-Hanamaki | | | |   12:19 12:19 |
Kitakami | | 11:38 |   12:29 12:29 |
Mizusawaesashi | | | |   12:37 12:37 |
Ichinoseki | | | |   12:50 12:50 |
Kurikoma-Kogen | | | |   12:59 12:59 |
Furukawa | | 12:02 |   13:09 13:09 |
Sendai 11:57 11:57 12:18 12:30 12:44 13:24 13:24 12:57
Shiroishizao | | | | 12:58 | | |
Fukushima | | | | 13:16 13:50 13:50 |
Koriyama | | | | 13:30 14:05 14:06 |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | | | | 13:58 14:34 14:34 |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 13:07 13:07 13:31 13:39 14:23 14:59 14:59 14:07
Ueno 13:27 13:27 13:51 13:59 14:43 15:19 15:19 14:27
Tokyo 13:32 13:32 13:56 14:04 14:48 15:24 15:24 14:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.