JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:149 Page:7/19
Name Nasuno
274
Yamabiko
138
Yamabiko
212
Yamabiko
212
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Hayabusa
52
Hayabusa
52
Operation date *   * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori             10:10 10:10
Shichinohe-Towada             10:25 10:25
Hachinohe             10:38 10:38
Ninohe             10:50 10:50
Iwate-Numakunai             | |
Morioka         11:07 11:07 11:16 11:16
Shin-Hanamaki         11:19 11:19 | |
Kitakami         11:29 11:29 | |
Mizusawaesashi         11:37 11:37 | |
Ichinoseki         11:50 11:50 | |
Kurikoma-Kogen         11:59 11:59 | |
Furukawa         12:09 12:09 | |
Sendai   11:44 12:00 12:00 12:24 12:24 11:57 11:57
Shiroishizao   11:58 | | | | | |
Fukushima   12:16 12:22 12:22 12:50 12:50 | |
Koriyama 11:36 12:30 12:36 12:36 13:05 13:06 | |
Shin-Shirakawa 11:48 | 12:48 12:48 | | | |
Nasushiobara 12:02 | 13:02 13:02 | | | |
Utsunomiya 12:20 12:58 13:20 13:20 13:34 13:34 | |
Oyama 12:34 | 13:32 13:34 | | | |
Omiya 12:51 13:23 13:51 13:51 13:59 13:59 13:07 13:07
Ueno 13:11 13:43 14:11 14:11 14:19 14:19 13:27 13:27
Tokyo 13:16 13:48 14:16 14:16 14:24 14:24 13:32 13:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.