JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:7/20
Name Yamabiko
212
Yamabiko
212
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Hayabusa
52
Hayabusa
52
Hayabusa
382
Operation date * * * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori           10:10 10:10 10:30
Shichinohe-Towada           10:25 10:25 |
Hachinohe           10:38 10:38 10:54
Ninohe           10:50 10:50 |
Iwate-Numakunai           | | |
Morioka     11:07 11:07 11:07 11:16 11:16 11:23
Shin-Hanamaki     11:19 11:19 11:19 | | |
Kitakami     11:29 11:29 11:30 | | 11:38
Mizusawaesashi     11:37 11:37 11:38 | | |
Ichinoseki     11:50 11:50 11:50 | | |
Kurikoma-Kogen     11:59 11:59 11:59 | | |
Furukawa     12:09 12:09 12:09 | | 12:02
Sendai 12:00 12:00 12:24 12:24 12:24 11:57 11:57 12:18
Shiroishizao | | | | | | | |
Fukushima 12:22 12:22 12:50 12:50 12:50 | | |
Koriyama 12:36 12:36 13:05 13:06 13:05 | | |
Shin-Shirakawa 12:48 12:48 | | | | | |
Nasushiobara 13:02 13:02 | | | | | |
Utsunomiya 13:20 13:20 13:34 13:34 13:34 | | |
Oyama 13:32 13:34 | | | | | |
Omiya 13:51 13:51 13:59 13:59 13:59 13:07 13:07 13:31
Ueno 14:11 14:11 14:19 14:19 14:19 13:27 13:27 13:51
Tokyo 14:16 14:16 14:24 14:24 14:24 13:32 13:32 13:56
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.