JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:7/17
Name Yamabiko
212
Yamabiko
212
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Hayabusa
152
Hayabusa
18
Hayabusa
18
Yamabiko
140
Operation date * * * * * * *  
Shin-Hakodate-Hokuto           09:35 09:38  
Kikonai           09:48 09:51  
Okutsugaru-Imabetsu           10:22 10:22  
Shin-Aomori         10:10 10:39 10:39  
Shichinohe-Towada         10:25 10:54 10:54  
Hachinohe         10:38 11:07 11:07  
Ninohe         10:50 11:18 11:18  
Iwate-Numakunai         | 11:31 11:31  
Morioka     11:07 11:07 11:18 11:50 11:50  
Shin-Hanamaki     11:19 11:19 | | |  
Kitakami     11:29 11:31 | | |  
Mizusawaesashi     11:37 11:39 | | |  
Ichinoseki     11:50 11:52 | | |  
Kurikoma-Kogen     11:59 12:01 | | |  
Furukawa     12:09 12:10 | | |  
Sendai 12:00 12:01 12:24 12:24 11:58 12:30 12:30 12:44
Shiroishizao | | | | | | | 12:58
Fukushima 12:22 12:22 12:50 12:50 | | | 13:16
Koriyama 12:36 12:36 13:05 13:05 | | | 13:30
Shin-Shirakawa 12:48 12:49 | | | | | |
Nasushiobara 13:02 13:02 | | | | | |
Utsunomiya 13:20 13:20 13:34 13:34 | | | 13:58
Oyama 13:32 13:32 | | | | | |
Omiya 13:51 13:51 13:59 13:59 13:07 13:39 13:39 14:23
Ueno 14:11 14:11 14:19 14:19 13:27 13:59 13:59 14:43
Tokyo 14:16 14:16 14:24 14:24 13:32 14:04 14:04 14:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.