JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:6/17
Name Yamabiko
134
Yamabiko
136
Yamabiko
52
Hayabusa
50
Hayabusa
50
Hayabusa
16
Nasuno
274
Yamabiko
138
Operation date       * *      
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori       09:10 09:10 09:52    
Shichinohe-Towada       09:25 09:25 |    
Hachinohe       09:38 09:38 10:16    
Ninohe       09:50 09:50 |    
Iwate-Numakunai       | | |    
Morioka     10:07 10:16 10:16 10:51    
Shin-Hanamaki     10:19 | | |    
Kitakami     10:29 | | |    
Mizusawaesashi     10:37 | | |    
Ichinoseki     10:50 | | |    
Kurikoma-Kogen     10:59 | | |    
Furukawa     11:09 | | |    
Sendai 10:15 10:41 11:24 10:57 10:57 11:30   11:44
Shiroishizao | 10:56 | | | |   11:58
Fukushima 10:40 11:16 11:50 | | |   12:16
Koriyama 10:58 11:30 12:05 | | | 11:36 12:30
Shin-Shirakawa | | | | | | 11:48 |
Nasushiobara | | | | | | 12:02 |
Utsunomiya 11:31 11:58 12:34 | | | 12:20 12:58
Oyama | | | | | | 12:32 |
Omiya 11:59 12:23 12:59 12:07 12:07 12:39 12:51 13:23
Ueno 12:19 12:43 13:19 12:27 12:27 12:59 13:11 13:43
Tokyo 12:24 12:48 13:24 12:32 12:32 13:04 13:16 13:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.