JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:164 Page:6/21
Name Yamabiko
134
Yamabiko
136
Yamabiko
42
Yamabiko
42
Hayabusa
48
Hayabusa
48
Hayabusa
48
Hayabusa
380
Operation date     * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori         09:10 09:10   09:30
Shichinohe-Towada         09:25 09:25   |
Hachinohe         09:38 09:38   09:54
Ninohe         09:50 09:50   |
Iwate-Numakunai         | |   |
Morioka     10:07 10:07 10:16 10:16   10:23
Shin-Hanamaki     10:19 10:19 | |   |
Kitakami     10:29 10:29 | |   10:38
Mizusawaesashi     10:37 10:37 | |   |
Ichinoseki     10:50 10:50 | |   |
Kurikoma-Kogen     10:59 10:59 | |   |
Furukawa     11:09 11:09 | |   11:02
Sendai 10:15 10:41 11:24 11:24 10:57 10:57 10:57 11:18
Shiroishizao | 10:56 | | | | | |
Fukushima 10:40 11:16 11:50 11:50 | | | |
Koriyama 10:58 11:30 12:05 12:06 | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 11:31 11:58 12:34 12:34 | | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 11:59 12:23 12:59 12:59 12:07 12:07 12:07 12:31
Ueno 12:19 12:43 13:19 13:19 12:27 12:27 12:27 12:51
Tokyo 12:24 12:48 13:24 13:24 12:32 12:32 12:32 12:56
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.