JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:149 Page:6/19
Name Yamabiko
136
Yamabiko
52
Yamabiko
52
Hayabusa
50
Hayabusa
380
Hayabusa
16
Hayabusa
304
Nasuno
274
Operation date   * * * *   * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori       09:10 09:22 09:52 10:03  
Shichinohe-Towada       09:25 09:37 | |  
Hachinohe       09:38 09:50 10:16 10:27  
Ninohe       09:50 10:01 | |  
Iwate-Numakunai       | | | |  
Morioka   10:07 10:07 10:16 10:23 10:50 10:57  
Shin-Hanamaki   10:19 10:19 | | | |  
Kitakami   10:29 10:29 | 10:38 | |  
Mizusawaesashi   10:37 10:37 | | | |  
Ichinoseki   10:50 10:50 | | | |  
Kurikoma-Kogen   10:59 10:59 | | | |  
Furukawa   11:09 11:09 | 11:02 | |  
Sendai 10:41 11:24 11:24 10:57 11:18 11:30 11:39  
Shiroishizao 10:56 | | | | | |  
Fukushima 11:16 11:50 11:50 | | | |  
Koriyama 11:30 12:05 12:06 | | | | 11:36
Shin-Shirakawa | | | | | | | 11:48
Nasushiobara | | | | | | | 12:02
Utsunomiya 11:58 12:34 12:34 | | | | 12:20
Oyama | | | | | | | 12:32
Omiya 12:23 12:59 12:59 12:07 12:31 12:39 12:49 12:51
Ueno 12:43 13:19 13:19 12:27 12:51 12:59 13:08 13:11
Tokyo 12:48 13:24 13:24 12:32 12:56 13:04   13:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.