JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
Total:164 Page:5/21
Name Yamabiko
132
Hayabusa
108
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
12
Nasuno
272
Operation date     * * * *    
Shin-Hakodate-Hokuto             07:38  
Kikonai             |  
Okutsugaru-Imabetsu             |  
Shin-Aomori     08:20   08:20   08:37  
Shichinohe-Towada     08:35   08:35   08:52  
Hachinohe     08:48   08:48   09:05  
Ninohe     09:00   09:00   09:17  
Iwate-Numakunai     |   |   09:30  
Morioka   09:07 09:26   09:26 09:26 09:50  
Shin-Hanamaki   09:19 |   | | |  
Kitakami   09:27 |   | | |  
Mizusawaesashi   09:35 |   | | |  
Ichinoseki   09:48 |   | | |  
Kurikoma-Kogen   09:57 |   | | |  
Furukawa   10:06 |   | | |  
Sendai 09:41 10:21 10:07 10:07 10:07 10:07 10:30  
Shiroishizao 09:55 | | | | | |  
Fukushima 10:13 | | | | | |  
Koriyama 10:27 | | | | | | 10:37
Shin-Shirakawa | | | | | | | 10:55
Nasushiobara | | | | | | | 11:08
Utsunomiya 10:58 | | | | | | 11:23
Oyama | | | | | | | 11:34
Omiya 11:23 11:31 11:19 11:19 11:19 11:19 11:39 11:51
Ueno 11:43 11:51 11:39 11:39 11:39 11:39 11:59 12:11
Tokyo 11:48 11:56 11:44 11:44 11:44 11:44 12:04 12:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.