JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:5/20
Name Yamabiko
132
Hayabusa
108
Hayabusa
12
Hayabusa
14
Nasuno
272
Yamabiko
134
Yamabiko
136
Yamabiko
52
Operation date               *
Shin-Hakodate-Hokuto       07:38        
Kikonai       |        
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Shin-Aomori     08:29 08:37        
Shichinohe-Towada     | 08:52        
Hachinohe     08:53 09:05        
Ninohe     | 09:17        
Iwate-Numakunai     | 09:30        
Morioka   09:06 09:26 09:50       10:07
Shin-Hanamaki   09:18 | |       10:19
Kitakami   09:26 | |       10:29
Mizusawaesashi   09:35 | |       10:37
Ichinoseki   09:48 | |       10:50
Kurikoma-Kogen   09:57 | |       10:59
Furukawa   10:06 | |       11:09
Sendai 09:41 10:21 10:07 10:30   10:15 10:41 11:24
Shiroishizao 09:55 | | |   | 10:56 |
Fukushima 10:13 | | |   10:40 11:16 11:50
Koriyama 10:27 | | | 10:37 10:58 11:30 12:05
Shin-Shirakawa | | | | 10:55 | | |
Nasushiobara | | | | 11:08 | | |
Utsunomiya 10:58 | | | 11:23 11:31 11:58 12:34
Oyama | | | | 11:34 | | |
Omiya 11:23 11:31 11:19 11:39 11:51 11:59 12:23 12:59
Ueno 11:43 11:51 11:39 11:59 12:11 12:19 12:43 13:19
Tokyo 11:48 11:56 11:44 12:04 12:16 12:24 12:48 13:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.