JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:4/17
Name Yamabiko
128
Hayabusa
104
Hayabusa
6
Hayabusa
8
Yamabiko
210
Hayabusa
106
Yamabiko
130
Hayabusa
10
Operation date               *
Shin-Hakodate-Hokuto               06:39
Kikonai               06:52
Okutsugaru-Imabetsu               07:26
Shin-Aomori       06:49       07:43
Shichinohe-Towada       07:04       07:58
Hachinohe       07:17       08:11
Ninohe       07:29       08:23
Iwate-Numakunai       07:42       |
Morioka   07:27 07:37 08:01   08:10   08:50
Shin-Hanamaki   07:38 | |   08:21   |
Kitakami   07:50 | 08:15   08:29   |
Mizusawaesashi   07:59 | |   08:38   |
Ichinoseki   08:09 | 08:29   08:48   |
Kurikoma-Kogen   08:19 | |   08:57   |
Furukawa   08:28 | 08:42   09:06   |
Sendai 08:39 08:44 08:16 08:56 09:00 09:21 09:24 09:30
Shiroishizao 08:58 | | | | | | |
Fukushima 09:16 | | | 09:22 | 09:51 |
Koriyama 09:30 | | | 09:36 | 10:05 |
Shin-Shirakawa | | | | 09:48 | | |
Nasushiobara | | | | 10:02 | | |
Utsunomiya 09:58 | | | 10:20 | 10:34 |
Oyama | | | | 10:32 | | |
Omiya 10:23 09:51 09:25 10:07 10:51 10:31 10:59 10:39
Ueno 10:43 10:11 | 10:27 11:11 10:51 11:19 10:59
Tokyo 10:48 10:16 09:47 10:32 11:16 10:56 11:24 11:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.