JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:4/20
Name Hayabusa
104
Hayabusa
6
Hayabusa
8
Yamabiko
210
Hayabusa
106
Yamabiko
130
Hayabusa
10
Nasuno
270
Operation date *              
Shin-Hakodate-Hokuto             06:39  
Kikonai             06:52  
Okutsugaru-Imabetsu             07:26  
Shin-Aomori     06:49       07:43  
Shichinohe-Towada     07:04       07:58  
Hachinohe     07:17       08:11  
Ninohe     07:29       08:23  
Iwate-Numakunai     07:42       |  
Morioka 07:27 07:36 08:01   08:10   08:50  
Shin-Hanamaki 07:38 | |   08:21   |  
Kitakami 07:50 | 08:15   08:29   |  
Mizusawaesashi 07:59 | |   08:38   |  
Ichinoseki 08:09 | 08:29   08:48   |  
Kurikoma-Kogen 08:19 | |   08:57   |  
Furukawa 08:28 | 08:42   09:06   |  
Sendai 08:44 08:16 08:56 09:00 09:21 09:24 09:30  
Shiroishizao | | | | | | |  
Fukushima | | | 09:22 | 09:51 |  
Koriyama | | | 09:36 | 10:05 |  
Shin-Shirakawa | | | 09:48 | | |  
Nasushiobara | | | 10:02 | | | 09:53
Utsunomiya | | | 10:20 | 10:34 | 10:11
Oyama | | | 10:32 | | | 10:25
Omiya 09:51 09:25 10:07 10:51 10:31 10:59 10:39 10:43
Ueno 10:12 | 10:27 11:11 10:51 11:19 10:59 11:03
Tokyo 10:16 09:47 10:32 11:16 10:56 11:24 11:04 11:08
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.