JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:149 Page:4/19
Name Yamabiko
174
Yamabiko
128
Hayabusa
104
Hayabusa
6
Hayabusa
8
Yamabiko
210
Hayabusa
106
Yamabiko
130
Operation date *              
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori         06:49      
Shichinohe-Towada         07:04      
Hachinohe         07:17      
Ninohe         07:29      
Iwate-Numakunai         07:42      
Morioka     07:27 07:36 08:01   08:10  
Shin-Hanamaki     07:38 | |   08:21  
Kitakami     07:50 | 08:15   08:29  
Mizusawaesashi     07:59 | |   08:38  
Ichinoseki     08:09 | 08:29   08:48  
Kurikoma-Kogen     08:19 | |   08:57  
Furukawa     08:28 | 08:42   09:06  
Sendai 08:36 08:39 08:44 08:16 08:56 09:00 09:21 09:24
Shiroishizao | 08:58 | | | | | |
Fukushima 09:05 09:16 | | | 09:22 | 09:51
Koriyama 09:23 09:30 | | | 09:36 | 10:05
Shin-Shirakawa | | | | | 09:48 | |
Nasushiobara | | | | | 10:02 | |
Utsunomiya | 09:58 | | | 10:20 | 10:34
Oyama | | | | | 10:32 | |
Omiya 10:15 10:23 09:51 09:25 10:07 10:51 10:31 10:59
Ueno 10:35 10:43 10:11 | 10:27 11:11 10:51 11:19
Tokyo 10:40 10:48 10:16 09:47 10:32 11:16 10:56 11:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.