JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:3/20
Name Yamabiko
208
Yamabiko
94
Yamabiko
124
Yamabiko
126
Yamabiko
50
Hayabusa
4
Yamabiko
128
Hayabusa
104
Operation date               *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori           06:17    
Shichinohe-Towada           |    
Hachinohe           06:41    
Ninohe           |    
Iwate-Numakunai           |    
Morioka   06:31     07:00 07:10   07:27
Shin-Hanamaki   06:44     07:12 |   07:38
Kitakami   06:51     07:23 |   07:50
Mizusawaesashi   07:00     07:31 |   07:59
Ichinoseki   07:10     07:41 |   08:09
Kurikoma-Kogen   07:19     07:50 |   08:19
Furukawa   07:28     07:59 |   08:28
Sendai 07:34 07:42 07:44 08:05 08:20 07:52 08:39 08:44
Shiroishizao 07:48   | 08:20 | | 08:58 |
Fukushima 08:00   08:14 08:35 08:42 | 09:16 |
Koriyama 08:20   | 08:49 08:56 | 09:30 |
Shin-Shirakawa 08:36   | | 09:09 | | |
Nasushiobara 08:47   | | | | | |
Utsunomiya 09:06   | 09:18 09:33 | 09:58 |
Oyama 09:17   | | | | | |
Omiya 09:35   09:13 09:43 09:59 09:00 10:23 09:51
Ueno 09:55   | 10:03 10:19 | 10:43 10:11
Tokyo 10:00   09:35 10:08 10:24 09:23 10:48 10:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.