JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:3/17
Name Hayabusa
102
Nasuno
268
Yamabiko
208
Yamabiko
94
Yamabiko
124
Yamabiko
126
Yamabiko
50
Hayabusa
4
Operation date                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori               06:17
Shichinohe-Towada               |
Hachinohe               06:41
Ninohe               |
Iwate-Numakunai               |
Morioka 06:10     06:31     07:00 07:10
Shin-Hanamaki 06:22     06:44     07:12 |
Kitakami 06:29     06:51     07:23 |
Mizusawaesashi 06:38     07:00     07:31 |
Ichinoseki 06:48     07:10     07:41 |
Kurikoma-Kogen 06:57     07:19     07:50 |
Furukawa 07:06     07:28     07:59 |
Sendai 07:21   07:34 07:42 07:44 08:05 08:20 07:52
Shiroishizao |   07:48   | 08:20 | |
Fukushima |   08:00   08:14 08:35 08:42 |
Koriyama |   08:20   | 08:49 08:56 |
Shin-Shirakawa |   08:36   | | 09:09 |
Nasushiobara | 08:17 08:47   | | | |
Utsunomiya | 08:32 09:06   | 09:18 09:33 |
Oyama | 08:46 09:17   | | | |
Omiya 08:31 09:03 09:35   09:13 09:43 09:59 09:00
Ueno 08:51 09:23 09:55   | 10:03 10:19 |
Tokyo 08:56 09:28 10:00   09:35 10:08 10:24 09:23
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.