JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:149 Page:2/19
Name Nasuno
264
Yamabiko
204
Hayabusa
2
Nasuno
266
Yamabiko
172
Yamabiko
172
Yamabiko
206
Yamabiko
122
Operation date       W * *    
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori                
Shichinohe-Towada                
Hachinohe                
Ninohe                
Iwate-Numakunai                
Morioka                
Shin-Hanamaki                
Kitakami                
Mizusawaesashi                
Ichinoseki                
Kurikoma-Kogen                
Furukawa                
Sendai   06:24 06:36   06:41 06:41 06:50 07:11
Shiroishizao   | |   | | 07:04 |
Fukushima   06:46 |   07:09 07:09 07:16 07:39
Koriyama   07:04 |   07:23 07:23 07:30 07:53
Shin-Shirakawa   07:16 |   | | 07:43 |
Nasushiobara 07:19 07:27 | 07:35 | | 07:53 |
Utsunomiya 07:34 07:42 | 07:50 07:53 07:53 08:10 08:22
Oyama 07:45 07:53 | 08:01 | | 08:21 |
Omiya 08:03 08:11 07:44 08:19 08:19 08:19 08:39 08:47
Ueno 08:23 08:31 | 08:39 08:39 08:40 08:59 09:07
Tokyo 08:28 08:36 08:07 08:44 08:44 08:44 09:04 09:12
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.