JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:157 Page:2/20
Name Yamabiko
204
Hayabusa
2
Nasuno
266
Yamabiko
172
Yamabiko
206
Yamabiko
122
Hayabusa
102
Nasuno
268
Operation date     W *        
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori                
Shichinohe-Towada                
Hachinohe                
Ninohe                
Iwate-Numakunai                
Morioka             06:10  
Shin-Hanamaki             06:22  
Kitakami             06:29  
Mizusawaesashi             06:38  
Ichinoseki             06:48  
Kurikoma-Kogen             06:57  
Furukawa             07:06  
Sendai 06:24 06:36   06:41 06:50 07:11 07:21  
Shiroishizao | |   | 07:04 | |  
Fukushima 06:46 |   07:09 07:16 07:39 |  
Koriyama 07:04 |   07:23 07:30 07:53 |  
Shin-Shirakawa 07:16 |   | 07:43 | |  
Nasushiobara 07:27 | 07:35 | 07:53 | | 08:17
Utsunomiya 07:42 | 07:50 07:53 08:10 08:22 | 08:32
Oyama 07:53 | 08:01 | 08:21 | | 08:46
Omiya 08:11 07:44 08:19 08:19 08:39 08:47 08:31 09:03
Ueno 08:31 | 08:39 08:39 08:59 09:07 08:51 09:23
Tokyo 08:36 08:07 08:44 08:44 09:04 09:12 08:56 09:28
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.