JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:1/19
Name Hayate
91
Hayate
93
Hayabusa
95
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Hayabusa
101
Yamabiko
97
Operation date     * * * * * *
Tokyo                
Ueno                
Omiya             06:00  
Oyama             |  
Utsunomiya             |  
Nasushiobara             |  
Shin-Shirakawa             |  
Koriyama             |  
Fukushima             |  
Shiroishizao             |  
Sendai     06:40 06:40 07:06 07:06 07:07 07:10
Furukawa     06:53 06:53 07:21 07:21 | 07:24
Kurikoma-Kogen     07:02 07:02 07:31 07:31 | 07:33
Ichinoseki     07:12 07:12 07:40 07:40 | 07:42
Mizusawaesashi     07:22 07:22 07:51 07:51 | 07:52
Kitakami     07:30 07:35 08:02 08:00 | 08:00
Shin-Hanamaki     07:38 07:43 08:10 08:08 | 08:08
Morioka   06:54 07:59 07:59 08:21 08:20 07:47 08:20
Iwate-Numakunai   | 08:11 08:11     |  
Ninohe   07:15 08:23 08:23     |  
Hachinohe   07:26 08:35 08:35     |  
Shichinohe-Towada   07:39 08:47 08:47     |  
Shin-Aomori 06:32 07:56 09:04 09:04     08:38  
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 08:12 | |        
Kikonai 07:25 08:49 | |        
Shin-Hakodate-Hokuto 07:38 09:02 10:05 10:05        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.