JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:1/19
Name Hayate
91
Hayate
93
Hayabusa
95
Yamabiko
97
Yamabiko
97
Hayabusa
49
Hayabusa
49
Hayabusa
49
Operation date       * * * * *
Tokyo           06:00 06:00 06:00
Ueno           06:06 06:06 06:06
Omiya           06:26 06:26 06:26
Oyama           | | |
Utsunomiya           | | |
Nasushiobara           | | |
Shin-Shirakawa           | | |
Koriyama           | | |
Fukushima           | | |
Shiroishizao           | | |
Sendai     06:40 07:06 07:06 07:34 07:34 07:34
Furukawa     06:53 07:21 07:21 | | |
Kurikoma-Kogen     07:02 07:31 07:31 | | |
Ichinoseki     07:12 07:40 07:40 | | |
Mizusawaesashi     07:22 07:51 07:51 | | |
Kitakami     07:30 08:00 08:02 | | |
Shin-Hanamaki     07:38 08:08 08:09 | | |
Morioka   06:54 07:59 08:20 08:20 08:17 08:17 08:17
Iwate-Numakunai   | 08:11     | | |
Ninohe   07:15 08:23     08:38 08:38 08:38
Hachinohe   07:26 08:35     08:50 08:50 08:50
Shichinohe-Towada   07:39 08:47     09:02 09:02 09:02
Shin-Aomori 06:32 07:56 09:04     09:17 09:17 09:19
Okutsugaru-Imabetsu 06:48 08:12 |         |
Kikonai 07:22 08:46 |         10:09
Shin-Hakodate-Hokuto 07:34 08:58 10:01         10:22
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.