JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
Total:179 Page:23/23
Name Yamabiko
249
Nasuno
279
Nasuno
281
         
Operation date *              
Tokyo 22:12 22:16 22:44          
Ueno 22:18 22:22 22:50          
Omiya 22:38 22:42 23:10          
Oyama | 22:59 23:27          
Utsunomiya | 23:11 23:39          
Nasushiobara | 23:25 23:53          
Shin-Shirakawa |              
Koriyama |              
Fukushima |              
Shiroishizao |              
Sendai 23:52              
Furukawa                
Kurikoma-Kogen                
Ichinoseki                
Mizusawaesashi                
Kitakami                
Shin-Hanamaki                
Morioka                
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.