JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:21/22
Name Nasuno
271
Nasuno
271
Hayabusa
117
Yamabiko
159
Yamabiko
221
Nasuno
273
Nasuno
275
Hayabusa
47
Operation date * * *     W    
Tokyo 20:28 20:28 20:32 20:44 20:56 21:12 21:24 21:36
Ueno 20:34 20:34 20:38 20:50 21:02 21:18 21:30 |
Omiya 20:54 20:54 20:58 21:10 21:22 21:38 21:50 22:00
Oyama 21:12 21:12 | | 21:38 21:54 22:07 |
Utsunomiya 21:23 21:24 | 21:34 21:50 22:06 22:22 |
Nasushiobara 21:37 21:37 | | 22:05 22:20 22:36 |
Shin-Shirakawa     | | 22:16     |
Koriyama     | 22:03 22:28     |
Fukushima     | 22:20 22:43     |
Shiroishizao     | 22:32 |     |
Sendai     22:07 22:46 23:03     23:07
Furukawa                
Kurikoma-Kogen                
Ichinoseki                
Mizusawaesashi                
Kitakami                
Shin-Hanamaki                
Morioka                
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.