JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:20/22
Name Yamabiko
157
Hayabusa
43
Yamabiko
219
Hayabusa
111
Yamabiko
197
Nasuno
269
Hayabusa
45
Yamabiko
69
Operation date         *      
Tokyo 19:16 19:20 19:28 19:40 19:52 20:00 20:16 20:20
Ueno 19:22 19:26 19:34 19:46 19:58 20:06 | 20:26
Omiya 19:42 19:46 19:54 20:06 20:18 20:26 20:40 20:46
Oyama | | 20:11 | | 20:42 | |
Utsunomiya 20:08 | 20:26 | 20:42 20:54 | 21:10
Nasushiobara | | 20:40 | | 21:07 | |
Shin-Shirakawa | | 20:51 | |   | |
Koriyama 20:38 | 21:03 | 21:12   | 21:41
Fukushima 20:57 | 21:17 | 21:30   | 21:55
Shiroishizao 21:09 | 21:29 | |   | |
Sendai 21:23 20:55 21:43 21:15 21:52   21:48 22:20
Furukawa   |   21:28     | 22:35
Kurikoma-Kogen   |   21:37     | 22:44
Ichinoseki   |   21:46     | 22:53
Mizusawaesashi   |   21:56     | 23:03
Kitakami   |   22:04     | 23:11
Shin-Hanamaki   |   22:12     | 23:19
Morioka   21:38   22:23     22:31 23:31
Iwate-Numakunai   |         22:44  
Ninohe   |         22:56  
Hachinohe   22:06         23:08  
Shichinohe-Towada   |         23:21  
Shin-Aomori   22:32         23:36  
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Kikonai   |            
Shin-Hakodate-Hokuto   23:29            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.