JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:19/22
Name Hayabusa
69
Hayabusa
69
Hayabusa
69
Yamabiko
485
Hayabusa
109
Nasuno
267
Yamabiko
489
Yamabiko
489
Operation date * * * *     * *
Tokyo 18:44 18:44 18:44 18:44 18:56 19:00 19:08 19:08
Ueno 18:50 18:50 18:50 18:50 19:02 19:06 19:14 19:14
Omiya 19:10 19:10 19:10 19:10 19:22 19:26 19:34 19:34
Oyama | | | | | 19:43 | |
Utsunomiya | | | | | 19:55 20:00 20:00
Nasushiobara | | | | | 20:09 | |
Shin-Shirakawa | | | | |   20:22 20:22
Koriyama | | | 20:04 |   20:34 20:34
Fukushima | | | 20:19 |   20:48 20:48
Shiroishizao | | | | |   | |
Sendai 20:21 20:21 20:21 20:41 20:31   21:07 21:09
Furukawa | | | 20:54 20:44     21:22
Kurikoma-Kogen | | | 21:03 20:53     |
Ichinoseki | | | 21:15 21:02     21:37
Mizusawaesashi | | | 21:26 21:12     |
Kitakami | | | 21:35 21:24     21:51
Shin-Hanamaki | | | 21:43 21:32     |
Morioka 21:00 21:04 21:04 21:56 21:44     22:07
Iwate-Numakunai   | |          
Ninohe   21:25 21:25          
Hachinohe   21:37 21:37          
Shichinohe-Towada   | |          
Shin-Aomori   22:00 22:00          
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.