JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:18/22
Name Hayabusa
67
Hayabusa
67
Hayabusa
107
Yamabiko
153
Nasuno
265
Hayabusa
41
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Operation date * *            
Tokyo 17:44 17:44 17:56 18:00 18:08 18:20 18:28 18:36
Ueno 17:50 17:50 18:02 18:06 18:14 18:26 18:34 18:42
Omiya 18:10 18:10 18:22 18:26 18:34 18:46 18:54 19:02
Oyama | | | | 18:50 | | 19:18
Utsunomiya | | | 18:50 19:06 | 19:18 19:32
Nasushiobara | | | | 19:20 | | 19:51
Shin-Shirakawa | | | |   | | 20:02
Koriyama | | | 19:19   | 19:46 20:14
Fukushima | | | 19:38   | 20:04 20:28
Shiroishizao | | | |   | | |
Sendai 19:19 19:19 19:31 19:59   19:54 20:24 20:49
Furukawa | | 19:44     |    
Kurikoma-Kogen | | 19:53     |    
Ichinoseki | | 20:02     |    
Mizusawaesashi | | 20:12     |    
Kitakami | | 20:24     |    
Shin-Hanamaki | | 20:32     |    
Morioka 19:58 20:02 20:44     20:37    
Iwate-Numakunai   |       |    
Ninohe   20:23       20:58    
Hachinohe   20:34       21:09    
Shichinohe-Towada   |       21:22    
Shin-Aomori   20:58       21:37    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.