JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:17/17
Name Nasuno
277
Nasuno
279
Nasuno
281
         
Operation date                
Tokyo 22:00 22:16 22:44          
Ueno 22:06 22:22 22:50          
Omiya 22:26 22:42 23:10          
Oyama 22:43 22:59 23:27          
Utsunomiya 22:54 23:11 23:39          
Nasushiobara 23:08 23:25 23:53          
Shin-Shirakawa                
Koriyama                
Fukushima                
Shiroishizao                
Sendai                
Furukawa                
Kurikoma-Kogen                
Ichinoseki                
Mizusawaesashi                
Kitakami                
Shin-Hanamaki                
Morioka                
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.