JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:141 Page:17/18
Name Hayabusa
45
Yamabiko
69
Nasuno
271
Hayabusa
117
Yamabiko
159
Yamabiko
221
Nasuno
273
Nasuno
275
Operation date       *     W  
Tokyo 20:16 20:20 20:28 20:32 20:44 20:56 21:12 21:24
Ueno | 20:26 20:34 20:38 20:50 21:02 21:18 21:30
Omiya 20:40 20:46 20:54 20:58 21:10 21:22 21:38 21:50
Oyama | | 21:12 | | 21:38 21:54 22:07
Utsunomiya | 21:10 21:23 | 21:34 21:50 22:06 22:22
Nasushiobara | | 21:37 | | 22:05 22:20 22:36
Shin-Shirakawa | |   | | 22:16    
Koriyama | 21:41   | 22:03 22:28    
Fukushima | 21:55   | 22:20 22:43    
Shiroishizao | |   | 22:32 |    
Sendai 21:48 22:20   22:07 22:46 23:03    
Furukawa | 22:35            
Kurikoma-Kogen | 22:44            
Ichinoseki | 22:53            
Mizusawaesashi | 23:03            
Kitakami | 23:11            
Shin-Hanamaki | 23:19            
Morioka 22:31 23:31            
Iwate-Numakunai 22:44              
Ninohe 22:56              
Hachinohe 23:08              
Shichinohe-Towada 23:21              
Shin-Aomori 23:36              
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.