JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:17/22
Name Yamabiko
147
Hayabusa
65
Hayabusa
65
Hayabusa
105
Yamabiko
149
Nasuno
263
Hayabusa
39
Yamabiko
151
Operation date   * *         *
Tokyo 16:36 16:44 16:44 16:56 17:00 17:16 17:20 17:28
Ueno 16:42 16:50 16:50 17:02 17:06 17:22 17:26 17:34
Omiya 17:02 17:10 17:10 17:22 17:26 17:42 17:46 17:54
Oyama | | | | | 18:00 | |
Utsunomiya 17:31 | | | 17:50 18:12 | 18:18
Nasushiobara | | | | | 18:25 | |
Shin-Shirakawa | | | | |   | 18:39
Koriyama 18:03 | | | 18:19   | 18:55
Fukushima 18:17 | | | 18:38   | 19:17
Shiroishizao | | | | 18:50   | |
Sendai 18:41 18:19 18:19 18:31 19:04   18:54 19:37
Furukawa   | | 18:44     |  
Kurikoma-Kogen   | | 18:53     |  
Ichinoseki   | | 19:02     |  
Mizusawaesashi   | | 19:12     |  
Kitakami   | | 19:24     |  
Shin-Hanamaki   | | 19:32     |  
Morioka   19:02 19:02 19:44     19:37  
Iwate-Numakunai   | |       19:49  
Ninohe   19:23 19:23       20:01  
Hachinohe   19:35 19:35       20:13  
Shichinohe-Towada   | |       20:25  
Shin-Aomori   19:58 19:58       20:42  
Okutsugaru-Imabetsu             20:58  
Kikonai             21:32  
Shin-Hakodate-Hokuto             21:44  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.