JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:16/22
Name Yamabiko
145
Yamabiko
199
Yamabiko
213
Hayabusa
35
Hayabusa
37
Yamabiko
99
Yamabiko
147
Hayabusa
65
Operation date   *       *   *
Tokyo 16:00 16:08 16:12 16:20 16:28   16:36 16:44
Ueno 16:06 16:14 16:18 16:26 16:34   16:42 16:50
Omiya 16:26 16:34 16:38 16:46 16:54   17:02 17:10
Oyama | | 16:54 | |   | |
Utsunomiya 16:50 16:58 17:08 | |   17:31 |
Nasushiobara | | 17:26 | |   | |
Shin-Shirakawa | | 17:36 | |   | |
Koriyama 17:19 17:28 17:51 | |   18:03 |
Fukushima 17:38 17:50 18:05 | |   18:17 |
Shiroishizao 17:52 | | | |   | |
Sendai 18:06 18:14 18:25 17:54 18:03 18:14 18:41 18:19
Furukawa   18:31   | | 18:31   |
Kurikoma-Kogen   18:40   | | 18:40   |
Ichinoseki   18:49   | | 18:49   |
Mizusawaesashi   19:00   | | 19:00   |
Kitakami   19:08   | | 19:08   |
Shin-Hanamaki   19:16   | | 19:16   |
Morioka   19:28   18:37 18:51 19:28   19:02
Iwate-Numakunai       | |     |
Ninohe       18:58 |     19:23
Hachinohe       19:09 |     19:35
Shichinohe-Towada       19:22 |     |
Shin-Aomori       19:37 19:41     19:58
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.