JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:141 Page:16/18
Name Nasuno
267
Yamabiko
489
Yamabiko
157
Hayabusa
43
Yamabiko
219
Hayabusa
111
Yamabiko
197
Nasuno
269
Operation date   *         *  
Tokyo 19:00 19:08 19:16 19:20 19:28 19:40 19:52 20:00
Ueno 19:06 19:14 19:22 19:26 19:34 19:46 19:58 20:06
Omiya 19:26 19:34 19:42 19:46 19:54 20:06 20:18 20:26
Oyama 19:43 | | | 20:11 | | 20:42
Utsunomiya 19:55 20:00 20:08 | 20:26 | 20:42 20:54
Nasushiobara 20:09 | | | 20:40 | | 21:07
Shin-Shirakawa   20:22 | | 20:51 | |  
Koriyama   20:34 20:38 | 21:03 | 21:12  
Fukushima   20:48 20:57 | 21:17 | 21:30  
Shiroishizao   | 21:09 | 21:29 | |  
Sendai   21:07 21:23 20:55 21:43 21:15 21:52  
Furukawa       |   21:28    
Kurikoma-Kogen       |   21:37    
Ichinoseki       |   21:46    
Mizusawaesashi       |   21:56    
Kitakami       |   22:04    
Shin-Hanamaki       |   22:12    
Morioka       21:38   22:23    
Iwate-Numakunai       |        
Ninohe       |        
Hachinohe       22:06        
Shichinohe-Towada       |        
Shin-Aomori       22:32        
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       23:29        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.