JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:16/17
Name Yamabiko
69
Nasuno
271
Yamabiko
159
Yamabiko
221
Nasuno
273
Nasuno
275
Hayabusa
47
Yamabiko
223
Operation date         W      
Tokyo 20:20 20:28 20:44 20:56 21:12 21:24 21:36 21:44
Ueno 20:26 20:34 20:50 21:02 21:18 21:30 | 21:50
Omiya 20:46 20:54 21:10 21:22 21:38 21:50 22:00 22:10
Oyama | 21:12 | 21:38 21:54 22:07 | |
Utsunomiya 21:10 21:23 21:34 21:50 22:06 22:22 | 22:35
Nasushiobara | 21:37 | 22:05 22:20 22:36 | |
Shin-Shirakawa |   | 22:16     | 22:55
Koriyama 21:41   22:03 22:28     | 23:08
Fukushima 21:55   22:20 22:43     | 23:22
Shiroishizao |   22:32 |     | 23:33
Sendai 22:20   22:46 23:03     23:07 23:47
Furukawa 22:35              
Kurikoma-Kogen 22:44              
Ichinoseki 22:53              
Mizusawaesashi 23:03              
Kitakami 23:11              
Shin-Hanamaki 23:19              
Morioka 23:31              
Iwate-Numakunai                
Ninohe                
Hachinohe                
Shichinohe-Towada                
Shin-Aomori                
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.