JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:16/22
Name Hayabusa
63
Hayabusa
63
Yamabiko
145
Yamabiko
199
Yamabiko
213
Hayabusa
35
Hayabusa
37
Yamabiko
99
Operation date * *   *       *
Tokyo 15:44 15:44 16:00 16:08 16:12 16:20 16:28  
Ueno 15:50 15:50 16:06 16:14 16:18 16:26 16:34  
Omiya 16:10 16:10 16:26 16:34 16:38 16:46 16:54  
Oyama | | | | 16:54 | |  
Utsunomiya | | 16:50 16:58 17:08 | |  
Nasushiobara | | | | 17:26 | |  
Shin-Shirakawa | | | | 17:36 | |  
Koriyama | | 17:19 17:28 17:51 | |  
Fukushima | | 17:38 17:50 18:05 | |  
Shiroishizao | | 17:52 | | | |  
Sendai 17:19 17:19 18:06 18:14 18:25 17:54 18:03 18:14
Furukawa | |   18:31   | | 18:31
Kurikoma-Kogen | |   18:40   | | 18:40
Ichinoseki | |   18:49   | | 18:49
Mizusawaesashi | |   19:00   | | 19:00
Kitakami | |   19:08   | | 19:08
Shin-Hanamaki | |   19:16   | | 19:16
Morioka 18:02 18:02   19:28   18:37 18:51 19:28
Iwate-Numakunai | |       | |  
Ninohe 18:22 18:22       18:58 |  
Hachinohe 18:34 18:34       19:09 |  
Shichinohe-Towada 18:47 18:47       19:22 |  
Shin-Aomori 19:02 19:02       19:37 19:41  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.