JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:15/22
Name Hayabusa
313
Yamabiko
143
Yamabiko
171
Nasuno
261
Hayabusa
31
Hayabusa
33
Hayabusa
33
Yamabiko
67
Operation date *   *     * *  
Tokyo   15:00 15:08 15:12 15:20 15:28 15:28 15:36
Ueno 15:00 15:06 15:14 15:18 15:26 15:34 15:34 15:42
Omiya 15:20 15:26 15:34 15:38 15:46 15:54 15:54 16:02
Oyama | | | 15:54 | | | |
Utsunomiya | 15:50 15:58 16:08 | | | 16:31
Nasushiobara | | | 16:26 | | | |
Shin-Shirakawa | | | 16:36 | | | |
Koriyama | 16:19 16:28 16:48 | | | 16:59
Fukushima | 16:38 16:50   | | | 17:17
Shiroishizao | 16:52 |   | | | |
Sendai 16:34 17:06 17:14   16:54 17:03 17:03 17:39
Furukawa |   17:31   | | | 17:52
Kurikoma-Kogen |   17:40   | | | 18:02
Ichinoseki 16:56   17:49   | | | 18:14
Mizusawaesashi |   17:59   | | | 18:24
Kitakami |   18:09   | | | 18:35
Shin-Hanamaki |   18:17   | | | 18:43
Morioka 17:22   18:28   17:37 17:53 17:54 18:54
Iwate-Numakunai |       17:49 | |  
Ninohe 17:43       18:01 | |  
Hachinohe 17:54       18:12 | |  
Shichinohe-Towada 18:07       18:25 | |  
Shin-Aomori 18:22       18:39 18:45 18:45  
Okutsugaru-Imabetsu           19:01 19:01  
Kikonai           19:35 19:35  
Shin-Hakodate-Hokuto           19:47 19:47  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.