JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:15/22
Name Yamabiko
143
Yamabiko
171
Nasuno
261
Hayabusa
31
Hayabusa
33
Yamabiko
67
Hayabusa
63
Hayabusa
63
Operation date   *         * *
Tokyo 15:00 15:08 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:44
Ueno 15:06 15:14 15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 15:50
Omiya 15:26 15:34 15:38 15:46 15:54 16:02 16:10 16:10
Oyama | | 15:54 | | | | |
Utsunomiya 15:50 15:58 16:08 | | 16:31 | |
Nasushiobara | | 16:26 | | | | |
Shin-Shirakawa | | 16:36 | | | | |
Koriyama 16:19 16:28 16:48 | | 16:59 | |
Fukushima 16:38 16:50   | | 17:17 | |
Shiroishizao 16:52 |   | | | | |
Sendai 17:06 17:14   16:54 17:03 17:39 17:19 17:19
Furukawa   17:31   | | 17:52 | |
Kurikoma-Kogen   17:40   | | 18:02 | |
Ichinoseki   17:49   | | 18:14 | |
Mizusawaesashi   17:59   | | 18:24 | |
Kitakami   18:09   | | 18:35 | |
Shin-Hanamaki   18:17   | | 18:43 | |
Morioka   18:28   17:37 17:53 18:54 18:02 18:02
Iwate-Numakunai       17:49 |   | |
Ninohe       18:01 |   18:22 18:22
Hachinohe       18:12 |   18:34 18:34
Shichinohe-Towada       18:25 |   18:47 18:47
Shin-Aomori       18:39 18:45   19:02 19:02
Okutsugaru-Imabetsu         19:01      
Kikonai         19:35      
Shin-Hakodate-Hokuto         19:47      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.