JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:14/22
Name Yamabiko
211
Yamabiko
211
Hayabusa
27
Hayabusa
29
Yamabiko
65
Hayabusa
61
Hayabusa
61
Yamabiko
187
Operation date * *       * * *
Tokyo 14:12 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:44 14:48
Ueno 14:18 14:18 14:26 14:34 14:42 14:50 14:50 14:54
Omiya 14:38 14:38 14:46 14:54 15:02 15:10 15:10 15:14
Oyama 14:54 14:54 | | | | | |
Utsunomiya 15:08 15:08 | | 15:31 | | 15:43
Nasushiobara 15:24 15:24 | | | | | |
Shin-Shirakawa 15:37 15:37 | | | | | |
Koriyama 15:51 15:51 | | 15:59 | | |
Fukushima 16:05 16:05 | | 16:17 | | 16:24
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 16:25 16:26 15:54 16:03 16:39 16:19 16:19 16:45
Furukawa     | | 16:52 | |  
Kurikoma-Kogen     | | 17:02 | |  
Ichinoseki     | | 17:14 | |  
Mizusawaesashi     | | 17:24 | |  
Kitakami     | | 17:35 | |  
Shin-Hanamaki     | | 17:43 | |  
Morioka     16:37 16:53 17:54 17:02 17:02  
Iwate-Numakunai     | |   | |  
Ninohe     | |   17:22 17:22  
Hachinohe     17:05 |   17:34 17:34  
Shichinohe-Towada     | |   17:47 17:47  
Shin-Aomori     17:29 17:43   18:02 18:02  
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       18:40        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.