JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:14/22
Name Yamabiko
211
Hayabusa
27
Hayabusa
29
Yamabiko
65
Hayabusa
61
Hayabusa
61
Yamabiko
187
Hayabusa
313
Operation date *       * * * *
Tokyo 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:44 14:48  
Ueno 14:18 14:26 14:34 14:42 14:50 14:50 14:54 15:00
Omiya 14:38 14:46 14:54 15:02 15:10 15:10 15:14 15:20
Oyama 14:54 | | | | | | |
Utsunomiya 15:08 | | 15:31 | | 15:43 |
Nasushiobara 15:24 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 15:37 | | | | | | |
Koriyama 15:51 | | 15:59 | | | |
Fukushima 16:05 | | 16:17 | | 16:24 |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 16:26 15:54 16:03 16:39 16:19 16:19 16:45 16:34
Furukawa   | | 16:52 | |   |
Kurikoma-Kogen   | | 17:02 | |   |
Ichinoseki   | | 17:14 | |   16:56
Mizusawaesashi   | | 17:24 | |   |
Kitakami   | | 17:35 | |   |
Shin-Hanamaki   | | 17:43 | |   |
Morioka   16:37 16:53 17:54 17:02 17:02   17:22
Iwate-Numakunai   | |   | |   |
Ninohe   | |   17:22 17:22   17:43
Hachinohe   17:05 |   17:34 17:34   17:54
Shichinohe-Towada   | |   17:47 17:47   18:07
Shin-Aomori   17:29 17:43   18:02 18:02   18:22
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     |          
Shin-Hakodate-Hokuto     18:40          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.