JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:131 Page:14/17
Name Yamabiko
153
Nasuno
265
Nasuno
265
Hayabusa
41
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Hayabusa
69
Hayabusa
109
Operation date   * *       *  
Tokyo 18:00 18:08 18:08 18:20 18:28 18:36 18:44 18:56
Ueno 18:06 18:14 18:14 18:26 18:34 18:42 18:50 19:02
Omiya 18:26 18:34 18:34 18:46 18:54 19:02 19:10 19:22
Oyama | 18:50 18:51 | | 19:18 | |
Utsunomiya 18:50 19:06 19:06 | 19:18 19:32 | |
Nasushiobara | 19:20 19:20 | | 19:51 | |
Shin-Shirakawa |     | | 20:02 | |
Koriyama 19:19     | 19:46 20:14 | |
Fukushima 19:38     | 20:04 20:28 | |
Shiroishizao |     | | | | |
Sendai 19:59     19:54 20:24 20:49 20:21 20:31
Furukawa       |     | 20:44
Kurikoma-Kogen       |     | 20:53
Ichinoseki       |     | 21:02
Mizusawaesashi       |     | 21:12
Kitakami       |     | 21:24
Shin-Hanamaki       |     | 21:32
Morioka       20:37     21:00 21:44
Iwate-Numakunai       |        
Ninohe       20:58        
Hachinohe       21:09        
Shichinohe-Towada       21:22        
Shin-Aomori       21:37        
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.