JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:134 Page:14/17
Name Nasuno
265
Nasuno
265
Hayabusa
41
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Hayabusa
69
Hayabusa
69
Hayabusa
109
Operation date * *       * *  
Tokyo 18:08 18:08 18:20 18:28 18:36 18:44 18:44 18:56
Ueno 18:14 18:14 18:26 18:34 18:42 18:50 18:50 19:02
Omiya 18:34 18:34 18:46 18:54 19:02 19:10 19:10 19:22
Oyama 18:50 18:51 | | 19:18 | | |
Utsunomiya 19:06 19:06 | 19:18 19:32 | | |
Nasushiobara 19:20 19:20 | | 19:51 | | |
Shin-Shirakawa     | | 20:02 | | |
Koriyama     | 19:46 20:14 | | |
Fukushima     | 20:04 20:28 | | |
Shiroishizao     | | | | | |
Sendai     19:54 20:24 20:49 20:21 20:21 20:31
Furukawa     |     | | 20:44
Kurikoma-Kogen     |     | | 20:53
Ichinoseki     |     | | 21:02
Mizusawaesashi     |     | | 21:12
Kitakami     |     | | 21:24
Shin-Hanamaki     |     | | 21:32
Morioka     20:37     21:00 21:04 21:44
Iwate-Numakunai     |       |  
Ninohe     20:58       21:25  
Hachinohe     21:09       21:37  
Shichinohe-Towada     21:22       |  
Shin-Aomori     21:37       22:00  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.