JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:13/22
Name Yamabiko
63
Hayabusa
59
Hayabusa
59
Hayabusa
59
Yamabiko
141
Yamabiko
169
Yamabiko
211
Yamabiko
211
Operation date   * * *   * * *
Tokyo 13:36 13:44 13:44 13:44 14:00 14:08 14:12 14:12
Ueno 13:42 13:50 13:50 13:50 14:06 14:14 14:18 14:18
Omiya 14:02 14:10 14:10 14:10 14:26 14:34 14:38 14:38
Oyama | | | | | | 14:54 14:54
Utsunomiya 14:31 | | | 14:50 14:58 15:08 15:08
Nasushiobara | | | | | | 15:24 15:24
Shin-Shirakawa | | | | | | 15:36 15:37
Koriyama 14:59 | | | 15:19 15:28 15:51 15:51
Fukushima 15:17 | | | 15:38 15:50 16:05 16:05
Shiroishizao | | | | 15:52 | | |
Sendai 15:39 15:17 15:19 15:19 16:06 16:13 16:25 16:25
Furukawa 15:52   | |   16:31    
Kurikoma-Kogen 16:02   | |   16:40    
Ichinoseki 16:14   | |   16:49    
Mizusawaesashi 16:24   | |   16:59    
Kitakami 16:35   | |   17:09    
Shin-Hanamaki 16:43   | |   17:17    
Morioka 16:54   16:02 16:02   17:28    
Iwate-Numakunai     | |        
Ninohe     | |        
Hachinohe     16:30 16:30        
Shichinohe-Towada     | |        
Shin-Aomori     16:54 16:54        
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.