JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:13/22
Name Hayabusa
391
Yamabiko
63
Hayabusa
59
Hayabusa
59
Hayabusa
59
Yamabiko
141
Yamabiko
169
Yamabiko
211
Operation date *   * * *   * *
Tokyo 13:28 13:36 13:44 13:44 13:44 14:00 14:08 14:12
Ueno 13:34 13:42 13:50 13:50 13:50 14:06 14:14 14:18
Omiya 13:54 14:02 14:10 14:10 14:10 14:26 14:34 14:38
Oyama | | | | | | | 14:54
Utsunomiya | 14:31 | | | 14:50 14:58 15:08
Nasushiobara | | | | | | | 15:24
Shin-Shirakawa | | | | | | | 15:36
Koriyama | 14:59 | | | 15:19 15:28 15:51
Fukushima | 15:17 | | | 15:38 15:50 16:05
Shiroishizao | | | | | 15:52 | |
Sendai 15:03 15:39 15:17 15:19 15:19 16:06 16:13 16:25
Furukawa 15:17 15:52   | |   16:31  
Kurikoma-Kogen | 16:02   | |   16:40  
Ichinoseki 15:30 16:14   | |   16:49  
Mizusawaesashi | 16:24   | |   16:59  
Kitakami 15:49 16:35   | |   17:09  
Shin-Hanamaki | 16:43   | |   17:17  
Morioka 16:05 16:54   16:02 16:02   17:28  
Iwate-Numakunai       | |      
Ninohe       | |      
Hachinohe       16:30 16:30      
Shichinohe-Towada       | |      
Shin-Aomori       16:54 16:54      
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.