JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:12/19
Name Hayabusa
59
Yamabiko
141
Yamabiko
211
Yamabiko
211
Hayabusa
27
Hayabusa
29
Yamabiko
65
Hayabusa
61
Operation date *   * *       *
Tokyo 13:44 14:00 14:12 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44
Ueno 13:50 14:06 14:18 14:18 14:26 14:34 14:42 14:50
Omiya 14:10 14:26 14:38 14:38 14:46 14:54 15:02 15:10
Oyama | | 14:54 14:54 | | | |
Utsunomiya | 14:50 15:08 15:08 | | 15:31 |
Nasushiobara | | 15:24 15:24 | | | |
Shin-Shirakawa | | 15:36 15:37 | | | |
Koriyama | 15:19 15:51 15:51 | | 15:59 |
Fukushima | 15:38 16:05 16:05 | | 16:17 |
Shiroishizao | 15:52 | | | | | |
Sendai 15:19 16:06 16:25 16:25 15:54 16:03 16:39 16:19
Furukawa |       | | 16:52 |
Kurikoma-Kogen |       | | 17:02 |
Ichinoseki |       | | 17:14 |
Mizusawaesashi |       | | 17:24 |
Kitakami |       | | 17:35 |
Shin-Hanamaki |       | | 17:43 |
Morioka 16:02       16:37 16:53 17:54 17:02
Iwate-Numakunai |       | |   |
Ninohe |       | |   17:22
Hachinohe 16:30       17:05 |   17:34
Shichinohe-Towada |       | |   17:47
Shin-Aomori 16:54       17:29 17:43   18:02
Okutsugaru-Imabetsu           |    
Kikonai           |    
Shin-Hakodate-Hokuto           18:40    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.