JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
Total:179 Page:12/23
Name Hayabusa
57
Hayabusa
57
Hayabusa
57
Hayabusa
57
Yamabiko
225
Yamabiko
139
Yamabiko
139
Yamabiko
167
Operation date * * * * * * * *
Tokyo 12:44 12:44 12:44 12:44 12:52 13:00 13:00 13:08
Ueno 12:50 12:50 12:50 12:50 12:58 13:06 13:06 13:14
Omiya 13:10 13:10 13:10 13:10 13:18 13:26 13:26 13:34
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya | | | | 13:44 13:50 13:50 13:58
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama | | | | 14:12 14:19 14:19 14:28
Fukushima | | | | 14:26 14:38 14:38 14:50
Shiroishizao | | | | | 14:50 14:52 |
Sendai 14:17 14:19 14:19 14:19 14:48 15:04 15:05 15:13
Furukawa   | | |       15:31
Kurikoma-Kogen   | | |       15:40
Ichinoseki   | | |       15:49
Mizusawaesashi   | | |       15:59
Kitakami   | | |       16:09
Shin-Hanamaki   | | |       16:17
Morioka   14:58 15:02 15:02       16:28
Iwate-Numakunai     | |        
Ninohe     15:24 15:24        
Hachinohe     15:36 15:36        
Shichinohe-Towada     15:49 15:49        
Shin-Aomori     16:05 16:05        
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.