JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:11/12
Name Hayabusa
43
Yamabiko
219
Hayabusa
111
Nasuno
269
Hayabusa
45
Yamabiko
69
Nasuno
271
Yamabiko
159
Operation date                
Tokyo 19:20 19:28 19:40 20:00 20:16 20:20 20:28 20:44
Ueno 19:26 19:34 19:46 20:06 | 20:26 20:34 20:50
Omiya 19:46 19:54 20:06 20:26 20:40 20:46 20:54 21:10
Oyama | 20:11 | 20:42 | | 21:12 |
Utsunomiya | 20:26 | 20:54 | 21:10 21:23 21:34
Nasushiobara | 20:40 | 21:07 | | 21:37 |
Shin-Shirakawa | 20:51 |   | |   |
Koriyama | 21:03 |   | 21:41   22:03
Fukushima | 21:17 |   | 21:55   22:20
Shiroishizao | 21:29 |   | |   22:32
Sendai 20:55 21:43 21:15   21:48 22:20   22:46
Furukawa |   21:28   | 22:35    
Kurikoma-Kogen |   21:37   | 22:44    
Ichinoseki |   21:46   | 22:53    
Mizusawaesashi |   21:56   | 23:03    
Kitakami |   22:04   | 23:11    
Shin-Hanamaki |   22:12   | 23:19    
Morioka 21:38   22:23   22:31 23:31    
Iwate-Numakunai |       22:44      
Ninohe |       22:56      
Hachinohe 22:06       23:08      
Shichinohe-Towada |       23:21      
Shin-Aomori 22:32       23:36      
Okutsugaru-Imabetsu |              
Kikonai |              
Shin-Hakodate-Hokuto 23:29              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.