JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:10/22
Name Yamabiko
135
Nasuno
257
Hayabusa
21
Yamabiko
163
Yamabiko
59
Hayabusa
307
Hayabusa
55
Yamabiko
137
Operation date       *   * *  
Tokyo 11:00 11:08 11:20 11:28 11:36   11:56 12:00
Ueno 11:06 11:14 11:26 11:34 11:42 11:48 12:02 12:06
Omiya 11:26 11:34 11:46 11:54 12:02 12:08 12:22 12:26
Oyama | 11:53 | | | | | |
Utsunomiya 11:50 12:08 | | 12:29 | | 12:50
Nasushiobara | 12:22 | | | | | |
Shin-Shirakawa | 12:36 | | | | | |
Koriyama 12:19 12:48 | 12:46 12:57 | | 13:19
Fukushima 12:38   | 13:03 13:17 | | 13:38
Shiroishizao 12:50   | | | | | 13:50
Sendai 13:04   12:54 13:26 13:39 13:21 13:32 14:04
Furukawa     | 13:43 13:52 | |  
Kurikoma-Kogen     | 13:52 14:02 | |  
Ichinoseki     | 14:01 14:14 | |  
Mizusawaesashi     | 14:11 14:25 | |  
Kitakami     | 14:23 14:34 | |  
Shin-Hanamaki     | 14:30 14:42 | |  
Morioka     13:37 14:42 14:54 14:04 14:15  
Iwate-Numakunai     13:49     | |  
Ninohe     14:02     | |  
Hachinohe     14:14     14:34 14:44  
Shichinohe-Towada     14:27     | |  
Shin-Aomori     14:43     14:58 15:07  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.