JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:10/22
Name Hayabusa
19
Yamabiko
135
Nasuno
257
Hayabusa
21
Yamabiko
163
Yamabiko
59
Hayabusa
307
Hayabusa
55
Operation date         *   * *
Tokyo 10:44 11:00 11:08 11:20 11:28 11:36   11:56
Ueno 10:50 11:06 11:14 11:26 11:34 11:42 11:48 12:02
Omiya 11:10 11:26 11:34 11:46 11:54 12:02 12:08 12:22
Oyama | | 11:53 | | | | |
Utsunomiya | 11:50 12:08 | | 12:29 | |
Nasushiobara | | 12:22 | | | | |
Shin-Shirakawa | | 12:36 | | | | |
Koriyama | 12:19 12:48 | 12:46 12:57 | |
Fukushima | 12:38   | 13:03 13:17 | |
Shiroishizao | 12:50   | | | | |
Sendai 12:17 13:04   12:54 13:26 13:39 13:21 13:32
Furukawa |     | 13:43 13:52 | |
Kurikoma-Kogen |     | 13:52 14:02 | |
Ichinoseki 12:38     | 14:01 14:14 | |
Mizusawaesashi |     | 14:11 14:25 | |
Kitakami |     | 14:23 14:34 | |
Shin-Hanamaki |     | 14:30 14:42 | |
Morioka 13:05     13:37 14:42 14:54 14:04 14:15
Iwate-Numakunai |     13:49     | |
Ninohe |     14:02     | |
Hachinohe 13:34     14:14     14:34 14:44
Shichinohe-Towada |     14:27     | |
Shin-Aomori 13:59     14:43     14:58 15:07
Okutsugaru-Imabetsu 14:15              
Kikonai 14:49              
Shin-Hakodate-Hokuto 15:01              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.