JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:141 Page:10/18
Name Yamabiko
209
Hayabusa
23
Yamabiko
61
Hayabusa
57
Hayabusa
57
Yamabiko
139
Yamabiko
167
Nasuno
259
Operation date       * *   *  
Tokyo 12:12 12:20 12:36 12:44 12:44 13:00 13:08 13:12
Ueno 12:18 12:26 12:42 12:50 12:50 13:06 13:14 13:18
Omiya 12:38 12:46 13:02 13:10 13:10 13:26 13:34 13:38
Oyama 12:54 | | | | | | 13:54
Utsunomiya 13:08 | 13:31 | | 13:50 13:58 14:08
Nasushiobara 13:26 | | | | | | 14:26
Shin-Shirakawa 13:36 | | | | | | 14:36
Koriyama 13:51 | 13:59 | | 14:19 14:28 14:48
Fukushima 14:05 | 14:17 | | 14:38 14:50  
Shiroishizao | | | | | 14:50 |  
Sendai 14:25 13:54 14:39 14:19 14:19 15:04 15:13  
Furukawa   | 14:52 | |   15:31  
Kurikoma-Kogen   | 15:02 | |   15:40  
Ichinoseki   | 15:14 | |   15:49  
Mizusawaesashi   | 15:25 | |   15:59  
Kitakami   | 15:34 | |   16:09  
Shin-Hanamaki   | 15:42 | |   16:17  
Morioka   14:37 15:54 15:02 15:02   16:28  
Iwate-Numakunai   |   | |      
Ninohe   |   15:24 15:24      
Hachinohe   15:05   15:36 15:36      
Shichinohe-Towada   |   15:49 15:49      
Shin-Aomori   15:31   16:05 16:05      
Okutsugaru-Imabetsu   |            
Kikonai   16:18            
Shin-Hakodate-Hokuto   16:30            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.