JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:10/12
Name Nasuno
265
Nasuno
265
Hayabusa
41
Yamabiko
155
Yamabiko
217
Hayabusa
109
Nasuno
267
Yamabiko
157
Operation date * *            
Tokyo 18:08 18:08 18:20 18:28 18:36 18:56 19:00 19:16
Ueno 18:14 18:14 18:26 18:34 18:42 19:02 19:06 19:22
Omiya 18:34 18:34 18:46 18:54 19:02 19:22 19:26 19:42
Oyama 18:50 18:51 | | 19:18 | 19:43 |
Utsunomiya 19:06 19:06 | 19:18 19:32 | 19:55 20:08
Nasushiobara 19:20 19:20 | | 19:51 | 20:09 |
Shin-Shirakawa     | | 20:02 |   |
Koriyama     | 19:46 20:14 |   20:38
Fukushima     | 20:04 20:28 |   20:57
Shiroishizao     | | | |   21:09
Sendai     19:54 20:24 20:49 20:31   21:23
Furukawa     |     20:44    
Kurikoma-Kogen     |     20:53    
Ichinoseki     |     21:02    
Mizusawaesashi     |     21:12    
Kitakami     |     21:24    
Shin-Hanamaki     |     21:32    
Morioka     20:37     21:44    
Iwate-Numakunai     |          
Ninohe     20:58          
Hachinohe     21:09          
Shichinohe-Towada     21:22          
Shin-Aomori     21:37          
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.