JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:134 Page:9/17
Name Yamabiko
137
Yamabiko
165
Yamabiko
209
Hayabusa
23
Yamabiko
61
Hayabusa
57
Hayabusa
57
Yamabiko
139
Operation date   *       * *  
Tokyo 12:00 12:08 12:12 12:20 12:36 12:44 12:44 13:00
Ueno 12:06 12:14 12:18 12:26 12:42 12:50 12:50 13:06
Omiya 12:26 12:34 12:38 12:46 13:02 13:10 13:10 13:26
Oyama | | 12:54 | | | | |
Utsunomiya 12:50 12:58 13:08 | 13:31 | | 13:50
Nasushiobara | | 13:26 | | | | |
Shin-Shirakawa | | 13:36 | | | | |
Koriyama 13:19 13:28 13:51 | 13:59 | | 14:19
Fukushima 13:38 13:50 14:05 | 14:17 | | 14:38
Shiroishizao 13:50 | | | | | | 14:50
Sendai 14:04 14:13 14:25 13:54 14:39 14:19 14:19 15:04
Furukawa   14:30   | 14:52 | |  
Kurikoma-Kogen   14:40   | 15:02 | |  
Ichinoseki   14:49   | 15:14 | |  
Mizusawaesashi   14:59   | 15:25 | |  
Kitakami   15:09   | 15:34 | |  
Shin-Hanamaki   15:17   | 15:42 | |  
Morioka   15:29   14:37 15:54 15:02 15:02  
Iwate-Numakunai       |   | |  
Ninohe       |   15:24 15:24  
Hachinohe       15:05   15:36 15:36  
Shichinohe-Towada       |   15:49 15:49  
Shin-Aomori       15:31   16:05 16:05  
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       16:18        
Shin-Hakodate-Hokuto       16:30        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.