JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:176 Page:9/22
Name Yamabiko
207
Yamabiko
207
Yamabiko
207
Hayabusa
17
Hayabusa
17
Hayabusa
303
Yamabiko
161
Yamabiko
57
Operation date * * * * * * *  
Tokyo 10:12 10:12 10:12 10:20 10:20   10:28 10:36
Ueno 10:18 10:18 10:18 10:26 10:26 10:30 10:34 10:42
Omiya 10:38 10:38 10:38 10:46 10:46 10:50 10:54 11:02
Oyama 10:54 10:54 10:55 | | | | |
Utsunomiya 11:08 11:08 11:08 | | | 11:18 11:31
Nasushiobara 11:24 11:24 11:22 | | | | |
Shin-Shirakawa 11:37 11:37 11:36 | | | | |
Koriyama 11:51 11:52 11:51 | | | | 12:00
Fukushima 12:05 12:05 12:05 | | | 12:00 12:17
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 12:26 12:26 12:26 11:54 11:56 12:03 12:22 12:39
Furukawa       | | | 12:37 12:52
Kurikoma-Kogen       | | | 12:48 13:02
Ichinoseki       | | 12:24 12:58 13:14
Mizusawaesashi       | | | 13:10 13:25
Kitakami       | | | 13:22 13:34
Shin-Hanamaki       | | | 13:30 13:42
Morioka       12:37 12:38 12:50 13:42 13:54
Iwate-Numakunai       | | |    
Ninohe       | | |    
Hachinohe       13:05 13:06 13:19    
Shichinohe-Towada       | | |    
Shin-Aomori       13:29 13:29 13:43    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.