JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:9/22
Name Yamabiko
207
Yamabiko
207
Hayabusa
17
Hayabusa
17
Hayabusa
303
Yamabiko
161
Yamabiko
57
Hayabusa
19
Operation date * * * * * *    
Tokyo 10:12 10:12 10:20 10:20   10:28 10:36 10:44
Ueno 10:18 10:18 10:26 10:26 10:30 10:34 10:42 10:50
Omiya 10:38 10:38 10:46 10:46 10:50 10:54 11:02 11:10
Oyama 10:54 10:55 | | | | | |
Utsunomiya 11:08 11:08 | | | 11:18 11:31 |
Nasushiobara 11:24 11:22 | | | | | |
Shin-Shirakawa 11:37 11:36 | | | | | |
Koriyama 11:51 11:51 | | | | 12:00 |
Fukushima 12:05 12:05 | | | 12:00 12:17 |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 12:26 12:26 11:54 11:56 12:03 12:22 12:39 12:17
Furukawa     | | | 12:37 12:52 |
Kurikoma-Kogen     | | | 12:48 13:02 |
Ichinoseki     | | 12:24 12:58 13:14 12:38
Mizusawaesashi     | | | 13:10 13:25 |
Kitakami     | | | 13:22 13:34 |
Shin-Hanamaki     | | | 13:30 13:42 |
Morioka     12:37 12:38 12:50 13:42 13:54 13:05
Iwate-Numakunai     | | |     |
Ninohe     | | |     |
Hachinohe     13:05 13:06 13:19     13:34
Shichinohe-Towada     | | |     |
Shin-Aomori     13:29 13:29 13:43     13:59
Okutsugaru-Imabetsu               14:15
Kikonai               14:49
Shin-Hakodate-Hokuto               15:01
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.