JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:7/22
Name Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
13
Hayate
379
Yamabiko
55
Yamabiko
55
Yamabiko
55
Yamabiko
55
Operation date *     * * * * *
Tokyo 09:16 09:24 09:36   09:40 09:40 09:40 09:40
Ueno 09:22 | | 09:43 09:46 09:46 09:46 09:46
Omiya 09:42 09:48 10:00 10:03 10:06 10:06 10:06 10:06
Oyama 09:58 | | | | | | |
Utsunomiya 10:12 | | | 10:31 10:32 10:31 10:32
Nasushiobara 10:30 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 10:43 | | | | | | |
Koriyama 10:54 | | | 10:59 11:00 10:59 11:00
Fukushima   10:51 | | 11:14 11:14 11:14 11:14
Shiroishizao   | | | | | | |
Sendai   11:14 11:08 11:19 11:36 11:36 11:36 11:36
Furukawa     | 11:33 11:52 11:52 11:52 11:52
Kurikoma-Kogen     | | 12:02 12:02 12:02 12:02
Ichinoseki     | 11:46 12:14 12:14 12:14 12:16
Mizusawaesashi     | | 12:25 12:25 12:25 12:26
Kitakami     | 12:00 12:34 12:34 12:36 12:34
Shin-Hanamaki     | | 12:42 12:42 12:44 12:42
Morioka     11:48 12:16 12:54 12:54 12:55 12:55
Iwate-Numakunai     | |        
Ninohe     | |        
Hachinohe     | 12:45        
Shichinohe-Towada     | |        
Shin-Aomori     12:37 13:08        
Okutsugaru-Imabetsu     |          
Kikonai     |          
Shin-Hakodate-Hokuto     13:34          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.