JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:141 Page:7/18
Name Yamabiko
55
Hayabusa
71
Yamabiko
177
Yamabiko
133
Yamabiko
133
Hayabusa
15
Hayabusa
15
Yamabiko
207
Operation date * * * * * * * *
Tokyo 09:40   09:48 10:00 10:00 10:04 10:04 10:12
Ueno 09:46   09:54 10:06 10:06 10:10 10:10 10:18
Omiya 10:06 10:10 10:14 10:26 10:26 10:30 10:30 10:38
Oyama | | | | | | | 10:54
Utsunomiya 10:31 | 10:38 10:52 10:52 | | 11:08
Nasushiobara | | | | | | | 11:22
Shin-Shirakawa | | | | | | | 11:36
Koriyama 10:59 | 11:06 11:20 11:20 | | 11:51
Fukushima 11:14 | 11:24 11:38 11:38 | | 12:05
Shiroishizao | | | 11:50 11:52 | | |
Sendai 11:36 11:21 11:44 12:04 12:05 11:39 11:41 12:26
Furukawa 11:52 11:34         |  
Kurikoma-Kogen 12:02 |         |  
Ichinoseki 12:14 11:47         |  
Mizusawaesashi 12:25 |         |  
Kitakami 12:34 12:01         |  
Shin-Hanamaki 12:42 |         |  
Morioka 12:55 12:16         12:24  
Iwate-Numakunai   |         |  
Ninohe   |         12:45  
Hachinohe   12:45         12:56  
Shichinohe-Towada   |         13:09  
Shin-Aomori   13:08         13:24  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.