JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
Total:180 Page:6/23
Name Hayabusa
7
Hayabusa
7
Hayabusa
285
Yamabiko
43
Yamabiko
43
Yamabiko
43
Yamabiko
43
Hayabusa
301
Operation date * * * * * * * *
Tokyo 08:40 08:40   08:48 08:48 08:48 08:48  
Ueno 08:46 08:46 08:48 08:54 08:54 08:54 08:54 08:56
Omiya 09:06 09:06 09:10 09:14 09:14 09:14 09:14 09:17
Oyama | | | | | | | |
Utsunomiya | | | 09:40 09:39 09:40 09:40 |
Nasushiobara | | | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Koriyama | | | 10:08 10:07 10:08 10:08 |
Fukushima | | | 10:25 10:25 10:25 10:25 |
Shiroishizao | | | | | | | |
Sendai 10:16 10:16 10:20 10:49 10:49 10:49 10:49 10:30
Furukawa | | 10:34 11:03 11:03 11:03 11:05 |
Kurikoma-Kogen | | | 11:14 11:14 11:14 11:14 |
Ichinoseki | | 10:48 11:28 11:28 11:28 11:28 |
Mizusawaesashi | | 10:59 11:39 11:39 11:39 11:39 |
Kitakami | | 11:10 11:47 11:47 11:49 11:47 |
Shin-Hanamaki | | 11:18 11:55 11:55 11:56 11:55 |
Morioka 10:59 10:59 11:29 12:07 12:07 12:07 12:07 11:15
Iwate-Numakunai | |           |
Ninohe | |           |
Hachinohe 11:27 11:27           11:45
Shichinohe-Towada | |           |
Shin-Aomori 11:53 11:51           12:09
Okutsugaru-Imabetsu |              
Kikonai 12:40              
Shin-Hakodate-Hokuto 12:52              
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.