JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
Total:118 Page:6/15
Name Hayabusa
17
Yamabiko
135
Nasuno
257
Hayabusa
19
Yamabiko
163
Yamabiko
49
Hayabusa
53
Yamabiko
137
Operation date         *   *  
Tokyo 10:44 11:00 11:08 11:20 11:28 11:36 11:56 12:00
Ueno 10:50 11:06 11:14 11:26 11:34 11:42 12:02 12:06
Omiya 11:10 11:26 11:34 11:46 11:54 12:02 12:22 12:26
Oyama | | 11:53 | | | | |
Utsunomiya | 11:50 12:08 | | 12:29 | 12:50
Nasushiobara | | 12:22 | | | | |
Shin-Shirakawa | | 12:36 | | | | |
Koriyama | 12:19 12:48 | 12:45 12:57 | 13:19
Fukushima | 12:38   | 13:02 13:17 | 13:38
Shiroishizao | 12:50   | | | | 13:50
Sendai 12:17 13:04   12:54 13:26 13:39 13:32 14:04
Furukawa |     | 13:43 13:52 |  
Kurikoma-Kogen |     | 13:52 14:02 |  
Ichinoseki 12:38     | 14:01 14:14 |  
Mizusawaesashi |     | 14:11 14:25 |  
Kitakami |     | 14:23 14:34 |  
Shin-Hanamaki |     | 14:30 14:42 |  
Morioka 13:05     13:37 14:42 14:54 14:15  
Iwate-Numakunai |     13:49     |  
Ninohe |     14:02     |  
Hachinohe 13:34     14:14     14:44  
Shichinohe-Towada |     14:27     |  
Shin-Aomori 13:58     14:43     15:07  
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.