JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
Total:156 Page:6/20
Name Hayabusa
301
Hayabusa
321
Yamabiko
129
Hayabusa
9
Hayate
375
Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
11
Operation date * *     *      
Tokyo     08:56 09:08   09:16 09:24 09:36
Ueno 08:56 08:56 09:02 09:14 09:18 09:22 | |
Omiya 09:17 09:17 09:22 09:33 09:38 09:42 09:48 10:00
Oyama | | | | | 09:58 | |
Utsunomiya | | 09:46 | | 10:12 | |
Nasushiobara | | | | | 10:30 | |
Shin-Shirakawa | | | | | 10:41 | |
Koriyama | | 10:17 | | 10:53 | |
Fukushima | | 10:34 | |   10:51 |
Shiroishizao | | 10:46 | |   | |
Sendai 10:30 10:30 11:00 10:42 10:53   11:14 11:08
Furukawa | 10:44   | |     |
Kurikoma-Kogen | |   | |     |
Ichinoseki | 11:02   | |     |
Mizusawaesashi | |   | |     |
Kitakami | 11:16   | |     |
Shin-Hanamaki | |   | |     |
Morioka 11:15 11:30   11:25 11:37     11:48
Iwate-Numakunai |     11:38 |     |
Ninohe |     11:50 11:59     |
Hachinohe 11:45     12:02 12:16     |
Shichinohe-Towada |     12:14 12:29     |
Shin-Aomori 12:09     12:29 12:44     12:37
Okutsugaru-Imabetsu               |
Kikonai               |
Shin-Hakodate-Hokuto               13:34
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.