JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:6/12
Name Yamabiko
209
Hayabusa
23
Yamabiko
61
Yamabiko
139
Nasuno
259
Hayabusa
25
Yamabiko
63
Yamabiko
141
Operation date                
Tokyo 12:12 12:20 12:36 13:00 13:12 13:20 13:36 14:00
Ueno 12:18 12:26 12:42 13:06 13:18 13:26 13:42 14:06
Omiya 12:38 12:46 13:02 13:26 13:38 13:46 14:02 14:26
Oyama 12:54 | | | 13:54 | | |
Utsunomiya 13:08 | 13:31 13:50 14:08 | 14:31 14:50
Nasushiobara 13:26 | | | 14:26 | | |
Shin-Shirakawa 13:36 | | | 14:36 | | |
Koriyama 13:51 | 13:59 14:19 14:48 | 14:59 15:19
Fukushima 14:05 | 14:17 14:38   | 15:17 15:38
Shiroishizao | | | 14:50   | | 15:52
Sendai 14:25 13:54 14:39 15:04   14:54 15:39 16:06
Furukawa   | 14:52     | 15:52  
Kurikoma-Kogen   | 15:02     | 16:02  
Ichinoseki   | 15:14     | 16:14  
Mizusawaesashi   | 15:25     | 16:24  
Kitakami   | 15:34     | 16:35  
Shin-Hanamaki   | 15:42     | 16:43  
Morioka   14:37 15:54     15:37 16:54  
Iwate-Numakunai   |       15:49    
Ninohe   |       16:02    
Hachinohe   15:05       16:14    
Shichinohe-Towada   |       16:27    
Shin-Aomori   15:31       16:45    
Okutsugaru-Imabetsu   |       17:01    
Kikonai   16:18       17:35    
Shin-Hakodate-Hokuto   16:30       17:47    
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.