JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:6/22
Name Yamabiko
53
Yamabiko
53
Hayabusa
301
Yamabiko
129
Hayabusa
11
Hayate
375
Nasuno
255
Nasuno
255
Operation date * * *     * * *
Tokyo 08:48 08:48   08:56 09:08   09:16 09:16
Ueno 08:54 08:54 08:56 09:02 09:14 09:18 09:22 09:22
Omiya 09:14 09:14 09:17 09:22 09:33 09:38 09:42 09:42
Oyama | | | | | | 09:58 09:58
Utsunomiya 09:40 09:40 | 09:46 | | 10:12 10:12
Nasushiobara | | | | | | 10:30 10:30
Shin-Shirakawa | | | | | | 10:41 10:41
Koriyama 10:08 10:08 | 10:17 | | 10:53 10:52
Fukushima 10:25 10:25 | 10:34 | |    
Shiroishizao | | | 10:46 | |    
Sendai 10:49 10:49 10:30 11:00 10:42 10:53    
Furukawa 11:03 11:05 |   | |    
Kurikoma-Kogen 11:14 11:14 |   | |    
Ichinoseki 11:28 11:28 |   | |    
Mizusawaesashi 11:39 11:39 |   | |    
Kitakami 11:47 11:47 |   | |    
Shin-Hanamaki 11:55 11:55 |   | |    
Morioka 12:07 12:07 11:17   11:25 11:37    
Iwate-Numakunai     |   11:38 |    
Ninohe     |   11:50 11:59    
Hachinohe     11:45   12:02 12:16    
Shichinohe-Towada     |   12:14 12:29    
Shin-Aomori     12:08   12:29 12:44    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.