JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:141 Page:6/18
Name Nasuno
255
Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
13
Hayabusa
13
Yamabiko
55
Yamabiko
55
Yamabiko
55
Operation date * *   * * * * *
Tokyo 09:16 09:16 09:24 09:36 09:36 09:40 09:40 09:40
Ueno 09:22 09:22 | | | 09:46 09:46 09:46
Omiya 09:42 09:42 09:48 10:00 10:00 10:06 10:06 10:06
Oyama 09:58 09:58 | | | | | |
Utsunomiya 10:12 10:12 | | | 10:31 10:32 10:31
Nasushiobara 10:30 10:30 | | | | | |
Shin-Shirakawa 10:41 10:41 | | | | | |
Koriyama 10:53 10:52 | | | 10:59 11:00 10:59
Fukushima     10:51 | | 11:14 11:14 11:14
Shiroishizao     | | | | | |
Sendai     11:14 11:08 11:08 11:36 11:36 11:36
Furukawa       | | 11:52 11:52 11:52
Kurikoma-Kogen       | | 12:02 12:02 12:02
Ichinoseki       | | 12:14 12:14 12:14
Mizusawaesashi       | | 12:25 12:25 12:25
Kitakami       | | 12:34 12:36 12:36
Shin-Hanamaki       | | 12:42 12:44 12:44
Morioka       11:48 11:48 12:54 12:55 12:55
Iwate-Numakunai       | |      
Ninohe       | |      
Hachinohe       | |      
Shichinohe-Towada       | |      
Shin-Aomori       12:37 12:37      
Okutsugaru-Imabetsu       | |      
Kikonai       | |      
Shin-Hakodate-Hokuto       13:34 13:31      
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.