JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:5/22
Name Yamabiko
127
Hayabusa
7
Nasuno
253
Nasuno
253
Nasuno
253
Hayabusa
9
Hayabusa
9
Yamabiko
53
Operation date     * * * * * *
Tokyo 08:08 08:20 08:28 08:28 08:28 08:40 08:40 08:48
Ueno 08:14 | 08:34 08:34 08:34 08:46 08:46 08:54
Omiya 08:34 08:44 08:54 08:54 08:54 09:06 09:06 09:14
Oyama | | 09:10 09:10 09:10 | | |
Utsunomiya 09:05 | 09:22 09:22 09:22 | | 09:39
Nasushiobara | | 09:39 09:39 09:41 | | |
Shin-Shirakawa | | 09:49 09:49 09:51 | | |
Koriyama 09:33 | 10:01 10:00 10:03 | | 10:07
Fukushima 09:50 |       | | 10:25
Shiroishizao | |       | | |
Sendai 10:11 09:52       10:16 10:16 10:49
Furukawa   |       | | 11:03
Kurikoma-Kogen   |       | | 11:14
Ichinoseki   |       | | 11:28
Mizusawaesashi   |       | | 11:39
Kitakami   |       | | 11:47
Shin-Hanamaki   |       | | 11:55
Morioka   10:32       10:59 10:59 12:07
Iwate-Numakunai   |       | |  
Ninohe   |       | |  
Hachinohe   |       11:27 11:27  
Shichinohe-Towada   |       | |  
Shin-Aomori   11:21       11:51 11:53  
Okutsugaru-Imabetsu   |         |  
Kikonai   |         12:40  
Shin-Hakodate-Hokuto   12:18         12:52  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.