JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:5/12
Name Hayabusa
17
Yamabiko
57
Hayabusa
19
Yamabiko
135
Nasuno
257
Hayabusa
21
Yamabiko
59
Yamabiko
137
Operation date                
Tokyo 10:20 10:36 10:44 11:00 11:08 11:20 11:36 12:00
Ueno 10:26 10:42 10:50 11:06 11:14 11:26 11:42 12:06
Omiya 10:46 11:02 11:10 11:26 11:34 11:46 12:02 12:26
Oyama | | | | 11:53 | | |
Utsunomiya | 11:31 | 11:50 12:08 | 12:29 12:50
Nasushiobara | | | | 12:22 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 12:36 | | |
Koriyama | 12:00 | 12:19 12:48 | 12:57 13:19
Fukushima | 12:17 | 12:38   | 13:17 13:38
Shiroishizao | | | 12:50   | | 13:50
Sendai 11:54 12:39 12:17 13:04   12:54 13:39 14:04
Furukawa | 12:52 |     | 13:52  
Kurikoma-Kogen | 13:02 |     | 14:02  
Ichinoseki | 13:14 12:38     | 14:14  
Mizusawaesashi | 13:25 |     | 14:25  
Kitakami | 13:34 |     | 14:34  
Shin-Hanamaki | 13:42 |     | 14:42  
Morioka 12:37 13:54 13:05     13:37 14:54  
Iwate-Numakunai |   |     13:49    
Ninohe |   |     14:02    
Hachinohe 13:05   13:34     14:14    
Shichinohe-Towada |   |     14:27    
Shin-Aomori 13:29   13:59     14:43    
Okutsugaru-Imabetsu     14:15          
Kikonai     14:49          
Shin-Hakodate-Hokuto     15:01          
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.