JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
Total:96 Page:4/12
Name Hayabusa
11
Nasuno
255
Yamabiko
131
Hayabusa
13
Yamabiko
55
Yamabiko
133
Hayabusa
15
Yamabiko
207
Operation date                
Tokyo 09:08 09:16 09:24 09:36 09:40 10:00 10:04 10:12
Ueno 09:14 09:22 | | 09:46 10:06 10:10 10:18
Omiya 09:33 09:42 09:48 10:00 10:06 10:26 10:30 10:38
Oyama | 09:58 | | | | | 10:54
Utsunomiya | 10:12 | | 10:31 10:52 | 11:08
Nasushiobara | 10:30 | | | | | 11:22
Shin-Shirakawa | 10:41 | | | | | 11:36
Koriyama | 10:53 | | 10:59 11:20 | 11:51
Fukushima |   10:51 | 11:14 11:38 | 12:05
Shiroishizao |   | | | 11:50 | |
Sendai 10:42   11:14 11:08 11:36 12:04 11:39 12:26
Furukawa |     | 11:52      
Kurikoma-Kogen |     | 12:02      
Ichinoseki |     | 12:14      
Mizusawaesashi |     | 12:25      
Kitakami |     | 12:34      
Shin-Hanamaki |     | 12:42      
Morioka 11:25     11:48 12:54      
Iwate-Numakunai 11:38     |        
Ninohe 11:50     |        
Hachinohe 12:02     |        
Shichinohe-Towada 12:14     |        
Shin-Aomori 12:29     12:37        
Okutsugaru-Imabetsu       |        
Kikonai       |        
Shin-Hakodate-Hokuto       13:34        
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.