JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:4/22
Name Hayabusa
5
Yamabiko
125
Yamabiko
205
Yamabiko
205
Hayabusa
53
Hayabusa
53
Hayabusa
103
Yamabiko
175
Operation date     * * * *   *
Tokyo 07:32 07:40 07:44 07:44     07:56 08:00
Ueno 07:38 07:46 07:50 07:50 07:56 07:56 08:02 08:06
Omiya 07:58 08:06 08:10 08:10 08:16 08:16 08:22 08:26
Oyama | | 08:27 08:30 | | | |
Utsunomiya | 08:30 08:44 08:44 | | | |
Nasushiobara | | 09:01 09:01 | | | |
Shin-Shirakawa | | 09:11 09:11 | | | |
Koriyama | 08:58 09:26 09:26 | | | 09:17
Fukushima | 09:16 09:40 09:40 | | | 09:35
Shiroishizao | | 09:52 09:52 | | | |
Sendai 09:05 09:38 10:06 10:06 09:25 09:25 09:37 09:56
Furukawa |       | | 09:50  
Kurikoma-Kogen |       | | 09:59  
Ichinoseki |       09:49 09:49 10:12  
Mizusawaesashi |       | | 10:22  
Kitakami |       | | 10:30  
Shin-Hanamaki |       | | 10:38  
Morioka 09:48       10:19 10:19 10:49  
Iwate-Numakunai 10:00       | |    
Ninohe 10:13       10:40 10:40    
Hachinohe 10:25       10:51 10:51    
Shichinohe-Towada 10:37       | |    
Shin-Aomori 10:52       11:15 11:15    
Okutsugaru-Imabetsu                
Kikonai                
Shin-Hakodate-Hokuto                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.