JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
Total:173 Page:2/22
Name Hayabusa
49
Yamabiko
291
Yamabiko
291
Yamabiko
51
Yamabiko
121
Yamabiko
201
Hayabusa
1
Yamabiko
293
Operation date * * *   *     W
Tokyo 06:00     06:04 06:12 06:20 06:32  
Ueno 06:06     06:10 06:18 06:26 06:38  
Omiya 06:26     06:30 06:38 06:46 06:58  
Oyama |     | | 07:03 |  
Utsunomiya |     06:54 07:02 07:19 |  
Nasushiobara | 06:31 06:31 | | 07:33 |  
Shin-Shirakawa | 06:42 06:42 | | 07:44 |  
Koriyama | 06:54 06:54 07:25 07:31 07:57 | 07:41
Fukushima | 07:08 07:08 07:39 07:49 08:15 | 07:55
Shiroishizao | 07:20 07:22 | | 08:29 | 08:06
Sendai 07:34 07:34 07:36 08:01 08:10 08:43 08:06 08:20
Furukawa |     08:18     |  
Kurikoma-Kogen |     08:27     |  
Ichinoseki |     08:37     |  
Mizusawaesashi |     08:47     |  
Kitakami |     08:59     |  
Shin-Hanamaki |     09:07     |  
Morioka 08:17     09:18     08:49  
Iwate-Numakunai |           |  
Ninohe 08:38           09:10  
Hachinohe 08:50           09:22  
Shichinohe-Towada 09:02           09:34  
Shin-Aomori 09:19           09:51  
Okutsugaru-Imabetsu |           10:07  
Kikonai 10:09           10:41  
Shin-Hakodate-Hokuto 10:22           10:53  
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.