JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5
previous next
Total:40 Page:1/5
Name TOKIWA
41
TOKIWA
43
HITACHI
1
HITACHI
1
TOKIWA
51
HITACHI
3
TOKIWA
53
HITACHI
5
Operation date * * * *       W
Shinagawa 05:54 06:24 06:45 06:45 07:15      
Tokyo 06:03 06:32 06:53 06:53 07:23      
Ueno 06:10 06:39 07:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00
Kashiwa 06:35 07:02 | | 07:52 08:27 08:53 |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | | 07:42 07:42 08:16 08:50 09:17 |
Ishioka | | | | 08:26 | 09:28 |
Tomobe | | | 08:02 08:37 | 09:39 |
Akatsuka | | | | | | | |
Mito 07:38 08:06 08:11 08:11 08:50 09:19 09:50 10:16
Katsuta 07:43 08:11 08:17 08:17 08:55 09:25 09:55 10:21
Tokai     | | 09:01 |   |
Omika     | | 09:07 |   10:32
Hitachi-Taga     | | 09:11 09:37   10:36
Hitachi     08:34 08:34 09:15 09:41   10:40
Takahagi     08:45 08:45 09:26 |   10:51
Isohara     | |   09:57   |
Nakoso     08:58 08:58   |   11:04
Izumi     09:07 09:07   10:12   11:13
Yumoto     09:12 09:12   10:17   11:18
Iwaki     09:18 09:18   10:23   11:24
Pages:
1 2 3 4 5
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.