JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
Total:52 Page:3/7
Name HITACHI
5
HITACHI
5
HITACHI
5
TOKIWA
47
TOKIWA
55
HITACHI
7
TOKIWA
57
HITACHI
9
Operation date W * * *        
Shinagawa   08:45 08:45     09:45 10:15 10:45
Tokyo   08:53 08:53     09:53 10:23 10:53
Ueno 09:00 09:00 09:00 09:11 09:30 10:00 10:30 11:00
Kashiwa | | | 09:36 09:51 | 10:50 |
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura | | | 10:03 10:16 | 11:15 |
Ishioka | | | 10:14 10:26 | 11:25 |
Tomobe | | | 10:27 10:37 | 11:37 |
Akatsuka | | | | | | | |
Mito 10:16 10:16 10:16 10:38 10:48 11:06 11:48 12:07
Katsuta 10:21 10:21 10:21 10:44 10:53 11:11 11:53 12:12
Tokai | | 10:27     |   12:18
Omika 10:32 10:32 10:32     |   12:23
Hitachi-Taga 10:36 10:36 10:36     |   12:27
Hitachi 10:40 10:40 10:40     11:26   12:32
Takahagi 10:51 10:51 10:51     |   12:42
Isohara | | |     11:42   |
Nakoso 11:04 11:04 11:04     |   12:56
Izumi 11:13 11:13 11:13     11:57   13:04
Yumoto 11:18 11:18 11:18     12:02   13:09
Iwaki 11:24 11:24 11:24     12:07   13:15
Pages:
1 2 3 4 5 6 7
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.