JR-EAST Train Reservation

Limited Express trains on the Joban Line Ueno - Mito - Iwaki - Sendai
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6
previous next
Total:46 Page:2/6
Name HITACHI
3
TOKIWA
53
HITACHI
5
HITACHI
5
HITACHI
5
TOKIWA
55
HITACHI
7
TOKIWA
57
Operation date *   W * *      
Shinagawa       08:45 08:45   09:45 10:15
Tokyo       08:53 08:53   09:53 10:23
Ueno 08:00 08:30 09:00 09:00 09:00 09:30 10:00 10:30
Kashiwa 08:27 08:53 | | | 09:51 | 10:50
Sanuki | | | | | | | |
Ushiku | | | | | | | |
Hitachinoushiku | | | | | | | |
Arakawaoki | | | | | | | |
Tsuchiura 08:50 09:17 | | | 10:16 | 11:15
Ishioka | 09:28 | | | 10:26 | 11:25
Tomobe | 09:39 | | | 10:37 | 11:37
Akatsuka | | | | | | | |
Mito 09:19 09:50 10:16 10:16 10:16 10:48 11:06 11:48
Katsuta 09:25 09:55 10:21 10:21 10:21 10:53 11:11 11:53
Tokai 09:31   | | 10:27   |  
Omika |   10:32 10:32 10:32   |  
Hitachi-Taga 09:37   10:36 10:36 10:36   |  
Hitachi 09:41   10:40 10:40 10:40   11:26  
Takahagi |   10:51 10:51 10:51   |  
Isohara 09:57   | | |   11:42  
Nakoso |   11:04 11:04 11:04   |  
Izumi 10:12   11:13 11:13 11:13   11:57  
Yumoto 10:17   11:18 11:18 11:18   12:02  
Iwaki 10:23   11:24 11:24 11:24   12:07  
Pages:
1 2 3 4 5 6
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.