JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:121 Page:12/16
Name Hayabusa
26
Nasuno
280
Yamabiko
152
Yamabiko
154
Yamabiko
110
Yamabiko
218
Hayabusa
108
Hayabusa
62
Operation date         *     *
Shin-Hakodate-Hokuto 14:44              
Kikonai 14:57              
Okutsugaru-Imabetsu 15:35              
Shin-Aomori 15:52             16:05
Shichinohe-Towada |             16:20
Hachinohe 16:16             16:33
Ninohe |             16:45
Iwate-Numakunai |             16:58
Morioka 16:50           17:07 17:16
Shin-Hanamaki |           17:19 |
Kitakami |           17:30 |
Mizusawaesashi |           17:38 |
Ichinoseki |           17:48 |
Kurikoma-Kogen |           17:57 |
Furukawa |           18:06 |
Sendai 17:30   17:25 17:44 17:51 18:11 18:21 17:57
Shiroishizao |   | 17:58 18:10 18:25 | |
Fukushima |   17:50 18:16 18:22 18:40 | |
Koriyama | 17:35 18:05 18:30 18:36 18:59 | |
Shin-Shirakawa | 17:47 | | | 19:17 | |
Nasushiobara | 18:02 | | | 19:31 | |
Utsunomiya | 18:20 18:36 18:59 19:11 19:48 | |
Oyama | 18:32 | | 19:26 20:00 | |
Omiya 18:39 18:51 19:03 19:23 19:43 20:18 19:31 19:07
Ueno 18:59 19:11 19:23 19:43 20:03 20:39 19:51 19:27
Tokyo 19:04 19:16 19:28 19:48 20:08 20:44 19:56 19:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.