JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:121 Page:11/16
Name Hayabusa
24
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Yamabiko
150
Hayabusa
106
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Yamabiko
110
Operation date     * *   * * *
Shin-Hakodate-Hokuto 13:35              
Kikonai |              
Okutsugaru-Imabetsu |              
Shin-Aomori 14:38         15:17 15:17  
Shichinohe-Towada 14:53         | |  
Hachinohe 15:06         15:41 15:41  
Ninohe 15:19         | |  
Iwate-Numakunai 15:32         | |  
Morioka 15:50       16:07 16:16 16:16 16:40
Shin-Hanamaki |       16:19 | | 16:52
Kitakami |       16:30 | | 17:03
Mizusawaesashi |       16:38 | | 17:12
Ichinoseki |       16:48 | | 17:22
Kurikoma-Kogen |       16:57 | | |
Furukawa |       17:06 | | 17:37
Sendai 16:30 16:34 16:44 16:44 17:21 16:57 16:57 17:51
Shiroishizao | | 16:58 16:58 | | | 18:10
Fukushima | 17:01 17:16 17:16 | | | 18:22
Koriyama | 17:15 17:30 17:30 | | | 18:36
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | 17:46 17:58 17:58 | | | 19:11
Oyama | | | | | | | 19:26
Omiya 17:39 18:11 18:23 18:23 18:31 18:07 18:07 19:43
Ueno 17:59 18:31 18:43 18:44 18:51 18:27 18:27 20:03
Tokyo 18:04 18:36 18:48 18:48 18:56 18:32 18:32 20:08
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.