JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:121 Page:8/16
Name Hayate
336
Yamabiko
48
Hayabusa
54
Yamabiko
164
Hayabusa
20
Yamabiko
144
Yamabiko
50
Hayabusa
56
Operation date *   * *       *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori     12:09   12:39     13:15
Shichinohe-Towada     12:24   12:54     |
Hachinohe     12:37   13:07     13:39
Ninohe     12:50   13:19     |
Iwate-Numakunai     |   13:32     |
Morioka 12:56 13:07 13:17 13:33 13:50   14:07 14:16
Shin-Hanamaki 13:07 13:19 | | |   14:19 |
Kitakami 13:15 13:29 | 13:48 |   14:29 |
Mizusawaesashi 13:23 13:38 | | |   14:38 |
Ichinoseki 13:38 13:50 | 14:03 |   14:50 |
Kurikoma-Kogen 13:47 13:59 | | |   14:59 |
Furukawa 13:56 14:09 | 14:21 |   15:09 |
Sendai 14:10 14:24 13:57 14:38 14:30 14:44 15:24 14:57
Shiroishizao | | | | | 14:58 | |
Fukushima | 14:50 | 15:08 | 15:16 15:50 |
Koriyama | 15:05 | 15:24 | 15:30 16:05 |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | 15:34 | 15:53 | 15:58 16:34 |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 15:31 15:59 15:07 16:19 15:39 16:23 16:59 16:07
Ueno 15:51 16:19 15:27 16:39 15:59 16:43 17:19 16:27
Tokyo 15:56 16:24 15:32 16:44 16:04 16:48 17:24 16:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.