JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:121 Page:7/16
Name Hayabusa
50
Hayabusa
16
Yamabiko
140
Nasuno
276
Yamabiko
46
Hayabusa
18
Yamabiko
142
Yamabiko
214
Operation date *              
Shin-Hakodate-Hokuto   09:31       10:49    
Kikonai   09:44       |    
Okutsugaru-Imabetsu   10:22       |    
Shin-Aomori 10:14 10:39       11:52    
Shichinohe-Towada | 10:54       |    
Hachinohe 10:38 11:07       12:16    
Ninohe 10:50 11:18       |    
Iwate-Numakunai | 11:31       |    
Morioka 11:16 11:50     12:07 12:50    
Shin-Hanamaki | |     12:19 |    
Kitakami | |     12:29 |    
Mizusawaesashi | |     12:37 |    
Ichinoseki | |     12:50 |    
Kurikoma-Kogen | |     12:59 |    
Furukawa | |     13:09 |    
Sendai 11:57 12:30 12:44   13:24 13:30 13:44 14:00
Shiroishizao | | 12:58   | | 13:58 |
Fukushima | | 13:16   13:50 | 14:16 14:23
Koriyama | | 13:30 13:39 14:05 | 14:30 14:39
Shin-Shirakawa | | | 13:51 | | | 14:51
Nasushiobara | | | 14:02 | | | 15:02
Utsunomiya | | 13:58 14:20 14:34 | 14:58 15:20
Oyama | | | 14:32 | | | 15:32
Omiya 13:07 13:39 14:23 14:51 14:59 14:39 15:23 15:51
Ueno 13:27 13:59 14:43 15:11 15:19 14:59 15:43 16:11
Tokyo 13:32 14:04 14:48 15:16 15:24 15:04 15:48 16:16
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.