JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:121 Page:6/16
Name Yamabiko
42
Hayabusa
48
Hayabusa
14
Hayabusa
14
Nasuno
274
Yamabiko
138
Yamabiko
212
Yamabiko
44
Operation date   * * *        
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori   09:10 09:52 09:52        
Shichinohe-Towada   09:25 | |        
Hachinohe   09:38 10:16 10:16        
Ninohe   09:50 | |        
Iwate-Numakunai   | | |        
Morioka 10:07 10:16 10:50 10:51       11:07
Shin-Hanamaki 10:19 | | |       11:19
Kitakami 10:29 | | |       11:29
Mizusawaesashi 10:37 | | |       11:37
Ichinoseki 10:50 | | |       11:50
Kurikoma-Kogen 10:59 | | |       11:59
Furukawa 11:09 | | |       12:09
Sendai 11:24 10:57 11:30 11:30   11:44 12:00 12:24
Shiroishizao | | | |   11:58 | |
Fukushima 11:50 | | |   12:16 12:23 12:50
Koriyama 12:05 | | | 11:39 12:30 12:39 13:05
Shin-Shirakawa | | | | 11:51 | 12:51 |
Nasushiobara | | | | 12:02 | 13:02 |
Utsunomiya 12:34 | | | 12:20 12:58 13:20 13:34
Oyama | | | | 12:32 | 13:32 |
Omiya 12:59 12:07 12:39 12:39 12:51 13:23 13:51 13:59
Ueno 13:19 12:27 12:59 12:59 13:11 13:43 14:11 14:19
Tokyo 13:24 12:32 13:04 13:04 13:16 13:48 14:16 14:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.