JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:121 Page:5/16
Name Hayate
114
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
46
Hayabusa
12
Nasuno
272
Yamabiko
134
Yamabiko
136
Operation date   * * WH        
Shin-Hakodate-Hokuto         07:34      
Kikonai         |      
Okutsugaru-Imabetsu         |      
Shin-Aomori   08:20 08:20   08:37      
Shichinohe-Towada   08:35 08:35   08:52      
Hachinohe   08:48 08:48   09:05      
Ninohe   09:00 09:00   09:17      
Iwate-Numakunai   | |   09:30      
Morioka 08:57 09:26 09:26   09:50      
Shin-Hanamaki 09:09 | |   |      
Kitakami 09:16 | |   |      
Mizusawaesashi 09:25 | |   |      
Ichinoseki 09:35 | |   |      
Kurikoma-Kogen 09:44 | |   |      
Furukawa 09:58 | |   |      
Sendai 10:13 10:07 10:07 10:07 10:30   10:24 10:41
Shiroishizao | | | | |   | 10:56
Fukushima | | | | |   10:49 11:16
Koriyama | | | | | 10:43 11:04 11:30
Shin-Shirakawa | | | | | 10:55 | |
Nasushiobara | | | | | 11:08 | |
Utsunomiya | | | | | 11:23 11:34 11:58
Oyama | | | | | 11:34 | |
Omiya 11:31 11:19 11:19 11:19 11:39 11:51 11:59 12:23
Ueno 11:51 11:39 11:39 11:39 11:59 12:11 12:19 12:43
Tokyo 11:56 11:44 11:44 11:44 12:04 12:16 12:24 12:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.