JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
Total:121 Page:3/16
Name Yamabiko
208
Yamabiko
122
Yamabiko
94
Hayabusa
4
Yamabiko
124
Yamabiko
126
Hayate
112
Hayabusa
6
Operation date     W          
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori       06:17        
Shichinohe-Towada       |        
Hachinohe       06:41        
Ninohe       |        
Iwate-Numakunai       |        
Morioka   06:31 06:51 07:11     07:16 07:36
Shin-Hanamaki   06:44 07:03 |     07:28 |
Kitakami   06:51 07:11 |     07:35 |
Mizusawaesashi   07:00 07:19 |     07:44 |
Ichinoseki   07:10 07:32 |     07:59 |
Kurikoma-Kogen   07:19 07:41 |     08:09 |
Furukawa   07:28 07:50 |     08:18 |
Sendai 07:34 07:43 08:03 07:52 08:05 08:24 08:33 08:16
Shiroishizao 07:48 |   | 08:20 | | |
Fukushima 08:00 08:14   | 08:35 08:46 | |
Koriyama 08:20 |   | 08:49 09:02 | |
Shin-Shirakawa 08:36 |   | | 09:14 | |
Nasushiobara 08:47 |   | | | | |
Utsunomiya 09:06 |   | 09:18 09:34 | |
Oyama 09:17 |   | | | | |
Omiya 09:35 09:13   09:00 09:43 09:59 09:51 09:25
Ueno 09:55 |   | 10:03 10:19 10:11 |
Tokyo 10:00 09:35   09:23 10:08 10:24 10:16 09:47
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.