JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:151 Page:19/19
Name Nasuno
284
Yamabiko
488
Yamabiko
290
Hayabusa
96
Hayate
98
Hayate
100
Hayate
100
 
Operation date * *       * *  
Shin-Hakodate-Hokuto       19:37 20:39 21:59 21:54  
Kikonai       | 20:52 22:12 22:10  
Okutsugaru-Imabetsu       | 21:30 22:50 22:50  
Shin-Aomori       20:40 21:47 23:05 23:05  
Shichinohe-Towada       20:55 22:02      
Hachinohe       21:08 22:15      
Ninohe       21:20 22:27      
Iwate-Numakunai       21:33 |      
Morioka       21:51 22:48      
Shin-Hanamaki       22:03        
Kitakami       22:11        
Mizusawaesashi       22:19        
Ichinoseki       22:29        
Kurikoma-Kogen       22:38        
Furukawa       22:48        
Sendai   21:42 22:25 23:01        
Shiroishizao   | 22:39          
Fukushima   22:04 22:51          
Koriyama 21:44 22:18 23:04          
Shin-Shirakawa 21:57 |            
Nasushiobara 22:10 |            
Utsunomiya 22:27 22:47            
Oyama 22:38 |            
Omiya 22:55 23:11            
Ueno 23:15 23:31            
Tokyo 23:20 23:36            
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.