JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:139 Page:18/18
Name Hayate
98
Hayate
100
Hayate
100
         
Operation date   * *          
Shin-Hakodate-Hokuto 20:39 21:59 21:54          
Kikonai 20:52 22:12 22:10          
Okutsugaru-Imabetsu 21:30 22:50 22:50          
Shin-Aomori 21:47 23:05 23:05          
Shichinohe-Towada 22:02              
Hachinohe 22:15              
Ninohe 22:27              
Iwate-Numakunai |              
Morioka 22:48              
Shin-Hanamaki                
Kitakami                
Mizusawaesashi                
Ichinoseki                
Kurikoma-Kogen                
Furukawa                
Sendai                
Shiroishizao                
Fukushima                
Koriyama                
Shin-Shirakawa                
Nasushiobara                
Utsunomiya                
Oyama                
Omiya                
Ueno                
Tokyo                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.