JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:150 Page:18/19
Name Hayabusa
64
Yamabiko
158
Yamabiko
222
Yamabiko
58
Hayabusa
40
Hayabusa
66
Yamabiko
60
Hayabusa
42
Operation date *         *    
Shin-Hakodate-Hokuto               18:36
Kikonai               18:49
Okutsugaru-Imabetsu               19:27
Shin-Aomori 18:32       18:38 19:16   19:44
Shichinohe-Towada |       18:53 |   19:59
Hachinohe 18:56       19:06 19:40   20:12
Ninohe 19:08       19:19 19:52   20:24
Iwate-Numakunai |       19:32 |   |
Morioka 19:34     19:40 19:50 20:21 20:29 20:50
Shin-Hanamaki |     19:52 | | 20:41 |
Kitakami |     20:03 | | 20:49 |
Mizusawaesashi |     20:11 | | 20:58 |
Ichinoseki |     20:21 | | 21:12 |
Kurikoma-Kogen |     20:30 | | 21:21 |
Furukawa |     20:39 | | 21:31 |
Sendai 20:14 20:17 20:37 20:54 20:31 21:04 21:47 21:30
Shiroishizao | 20:32 | 21:08 | | | |
Fukushima | 20:49 20:59 21:24 | | 22:09 |
Koriyama | 21:04 21:14 21:38 | | 22:24 |
Shin-Shirakawa | | 21:26 | | | | |
Nasushiobara | | 21:36 | | | | |
Utsunomiya | 21:34 21:53 22:06 | | 22:53 |
Oyama | | 22:04 | | | | |
Omiya 21:23 21:59 22:23 22:31 21:39 22:15 23:19 22:39
Ueno 21:43 22:19 22:43 22:51 21:59 22:35 23:39 22:59
Tokyo 21:48 22:24 22:48 22:56 22:04 22:40 23:44 23:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.