JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:18/19
Name Hayabusa
64
Hayabusa
64
Yamabiko
158
Yamabiko
222
Yamabiko
68
Hayabusa
46
Hayabusa
66
Hayabusa
66
Operation date * *         * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori 18:32 18:32       18:38 19:16 19:16
Shichinohe-Towada | |       18:53 | |
Hachinohe 18:56 18:56       19:06 19:40 19:40
Ninohe 19:08 19:08       19:19 19:52 19:52
Iwate-Numakunai | |       19:32 | |
Morioka 19:34 19:34     19:40 19:50 20:21 20:21
Shin-Hanamaki | |     19:52 | | |
Kitakami | |     20:03 | | |
Mizusawaesashi | |     20:11 | | |
Ichinoseki | |     20:21 | | |
Kurikoma-Kogen | |     20:30 | | |
Furukawa | |     20:39 | | |
Sendai 20:14 20:14 20:17 20:37 20:54 20:30 21:04 21:04
Shiroishizao | | 20:32 | 21:08 | | |
Fukushima | | 20:49 20:59 21:24 | | |
Koriyama | | 21:04 21:14 21:38 | | |
Shin-Shirakawa | | | 21:26 | | | |
Nasushiobara | | | 21:36 | | | |
Utsunomiya | | 21:34 21:53 22:06 | | |
Oyama | | | 22:04 | | | |
Omiya 21:24 21:24 21:59 22:23 22:31 21:39 22:15 22:15
Ueno 21:43 21:43 22:19 22:43 22:51 21:59 22:35 22:35
Tokyo 21:48 21:48 22:24 22:48 22:56 22:04 22:40 22:40
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.