JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:151 Page:17/19
Name Yamabiko
54
Hayabusa
34
Hayabusa
34
Yamabiko
220
Yamabiko
56
Hayabusa
36
Hayabusa
38
Hayabusa
64
Operation date * * *         *
Shin-Hakodate-Hokuto   16:17 16:17       17:21  
Kikonai   16:30 16:30       |  
Okutsugaru-Imabetsu   | |       |  
Shin-Aomori   17:22 17:22     17:44 18:24 18:32
Shichinohe-Towada   | |     17:59 | |
Hachinohe   | |     18:12 | 18:56
Ninohe   | |     18:24 | 19:08
Iwate-Numakunai   | |     | | |
Morioka 17:55 18:15 18:16   18:40 18:50 19:13 19:34
Shin-Hanamaki 18:07 | |   18:52 | | |
Kitakami 18:14 | |   19:03 | | |
Mizusawaesashi 18:23 | |   19:11 | | |
Ichinoseki 18:37 | |   19:21 | | |
Kurikoma-Kogen 18:46 | |   19:30 | | |
Furukawa 18:55 | |   19:44 | | |
Sendai 19:10 18:57 18:57 19:20 20:00 19:30 19:53 20:14
Shiroishizao | | | 19:34 | | | |
Fukushima 19:33 | | 19:51 20:23 | | |
Koriyama 19:47 | | 20:05 20:42 | | |
Shin-Shirakawa | | | 20:18 | | | |
Nasushiobara | | | 20:32 | | | |
Utsunomiya 20:22 | | 20:47 21:10 | | |
Oyama | | | 20:58 | | | |
Omiya 20:47 20:07 20:07 21:15 21:35 20:39 21:01 21:23
Ueno 21:07 20:27 20:27 21:35 21:55 20:59 | 21:43
Tokyo 21:12 20:32 20:32 21:40 22:00 21:04 21:23 21:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.