JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:17/19
Name Hayabusa
40
Hayabusa
40
Yamabiko
220
Yamabiko
220
Hayabusa
392
Yamabiko
66
Hayabusa
42
Hayabusa
44
Operation date * * * * *      
Shin-Hakodate-Hokuto 16:20 16:20           17:25
Kikonai 16:33 16:33           |
Okutsugaru-Imabetsu | |           |
Shin-Aomori 17:22 17:22     17:31   17:44 18:24
Shichinohe-Towada | |     17:46   17:59 |
Hachinohe | |     18:00   18:12 |
Ninohe | |     18:12   18:24 |
Iwate-Numakunai | |     |   | |
Morioka 18:15 18:16     18:34 18:40 18:50 19:13
Shin-Hanamaki | |     | 18:52 | |
Kitakami | |     | 19:03 | |
Mizusawaesashi | |     | 19:11 | |
Ichinoseki | |     18:59 19:21 | |
Kurikoma-Kogen | |     | 19:30 | |
Furukawa | |     | 19:44 | |
Sendai 18:57 18:57 19:17 19:17 19:22 20:00 19:30 19:53
Shiroishizao | | 19:33 19:35 | | | |
Fukushima | | 19:51 19:51 | 20:23 | |
Koriyama | | 20:05 20:05 | 20:42 | |
Shin-Shirakawa | | 20:18 20:18 | | | |
Nasushiobara | | 20:32 20:32 | | | |
Utsunomiya | | 20:46 20:46 | 21:10 | |
Oyama | | 21:01 21:01 | | | |
Omiya 20:07 20:07 21:19 21:19 20:35 21:35 20:39 21:01
Ueno 20:27 20:27 21:39 21:39 20:55 21:55 20:59 |
Tokyo 20:32 20:32 21:44 21:44 21:00 22:00 21:04 21:23
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.