JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:133 Page:17/17
Name Yamabiko
290
Hayabusa
96
Hayate
98
Hayate
100
Hayate
100
     
Operation date       * *      
Shin-Hakodate-Hokuto   19:37 20:39 21:54 21:59      
Kikonai   | 20:52 22:10 22:12      
Okutsugaru-Imabetsu   | 21:30 22:50 22:50      
Shin-Aomori   20:40 21:47 23:05 23:05      
Shichinohe-Towada   20:55 22:02          
Hachinohe   21:08 22:15          
Ninohe   21:20 22:27          
Iwate-Numakunai   21:33 |          
Morioka   21:51 22:48          
Shin-Hanamaki   22:03            
Kitakami   22:11            
Mizusawaesashi   22:19            
Ichinoseki   22:29            
Kurikoma-Kogen   22:38            
Furukawa   22:48            
Sendai 22:25 23:01            
Shiroishizao 22:39              
Fukushima 22:51              
Koriyama 23:04              
Shin-Shirakawa                
Nasushiobara                
Utsunomiya                
Oyama                
Omiya                
Ueno                
Tokyo                
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.