JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:133 Page:16/17
Name Yamabiko
158
Yamabiko
222
Yamabiko
58
Hayabusa
40
Hayabusa
66
Yamabiko
60
Hayabusa
42
Nasuno
284
Operation date         *      
Shin-Hakodate-Hokuto             18:36  
Kikonai             18:49  
Okutsugaru-Imabetsu             19:27  
Shin-Aomori       18:38 19:16   19:44  
Shichinohe-Towada       18:53 |   19:59  
Hachinohe       19:06 19:40   20:12  
Ninohe       19:19 19:52   20:24  
Iwate-Numakunai       19:32 |   |  
Morioka     19:40 19:50 20:21 20:29 20:50  
Shin-Hanamaki     19:52 | | 20:41 |  
Kitakami     20:03 | | 20:49 |  
Mizusawaesashi     20:11 | | 20:58 |  
Ichinoseki     20:21 | | 21:12 |  
Kurikoma-Kogen     20:30 | | 21:21 |  
Furukawa     20:39 | | 21:31 |  
Sendai 20:17 20:37 20:54 20:31 21:04 21:47 21:30  
Shiroishizao 20:32 | 21:08 | | | |  
Fukushima 20:49 20:59 21:24 | | 22:09 |  
Koriyama 21:04 21:14 21:38 | | 22:24 | 21:44
Shin-Shirakawa | 21:26 | | | | | 21:57
Nasushiobara | 21:36 | | | | | 22:10
Utsunomiya 21:34 21:53 22:06 | | 22:53 | 22:25
Oyama | 22:04 | | | | | 22:37
Omiya 21:59 22:23 22:31 21:39 22:15 23:19 22:39 22:55
Ueno 22:19 22:43 22:51 21:59 22:35 23:39 22:59 23:15
Tokyo 22:24 22:48 22:56 22:04 22:40 23:44 23:04 23:20
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.