JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:15/19
Name Yamabiko
218
Hayabusa
112
Hayabusa
36
Yamabiko
192
Hayabusa
390
Hayabusa
38
Hayabusa
38
Hayabusa
38
Operation date       * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto             15:39 15:39
Kikonai             | |
Okutsugaru-Imabetsu             | |
Shin-Aomori     16:17     16:38 16:38 16:38
Shichinohe-Towada     |     16:53 16:53 16:53
Hachinohe     16:41     17:06 17:06 17:06
Ninohe     |     17:19 17:19 17:19
Iwate-Numakunai     |     17:32 17:32 17:32
Morioka   17:07 17:16   17:40 17:50 17:51 17:52
Shin-Hanamaki   17:19 |   | | | |
Kitakami   17:30 |   17:55 | | |
Mizusawaesashi   17:38 |   | | | |
Ichinoseki   17:48 |   18:13 | | |
Kurikoma-Kogen   17:57 |   | | | |
Furukawa   18:06 |   18:26 | | |
Sendai 18:11 18:21 17:57 18:25 18:40 18:30 18:30 18:31
Shiroishizao 18:25 | | 18:44 | | | |
Fukushima 18:40 | | 19:04 | | | |
Koriyama 18:59 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 19:17 | | | | | | |
Nasushiobara 19:31 | | | | | | |
Utsunomiya 19:48 | | | | | | |
Oyama 20:00 | | | | | | |
Omiya 20:18 19:31 19:07 20:03 19:51 19:39 19:39 19:39
Ueno 20:39 19:51 19:27 20:23 20:11 19:59 19:59 19:59
Tokyo 20:44 19:56 19:32 20:28 20:16 20:04 20:04 20:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.