JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:133 Page:15/17
Name Hayabusa
34
Hayabusa
34
Yamabiko
220
Yamabiko
56
Hayabusa
36
Yamabiko
194
Hayabusa
38
Hayabusa
64
Operation date * *       *   *
Shin-Hakodate-Hokuto 16:17 16:17         17:21  
Kikonai 16:30 16:30         |  
Okutsugaru-Imabetsu | |         |  
Shin-Aomori 17:22 17:22     17:44   18:24 18:32
Shichinohe-Towada | |     17:59   | |
Hachinohe | |     18:12   | 18:56
Ninohe | |     18:24   | 19:08
Iwate-Numakunai | |     |   | |
Morioka 18:15 18:16   18:40 18:50   19:13 19:34
Shin-Hanamaki | |   18:52 |   | |
Kitakami | |   19:03 |   | |
Mizusawaesashi | |   19:11 |   | |
Ichinoseki | |   19:21 |   | |
Kurikoma-Kogen | |   19:30 |   | |
Furukawa | |   19:44 |   | |
Sendai 18:57 18:57 19:20 20:00 19:30 19:46 19:53 20:14
Shiroishizao | | 19:34 | | | | |
Fukushima | | 19:51 20:23 | 20:14 | |
Koriyama | | 20:05 20:42 | | | |
Shin-Shirakawa | | 20:18 | | | | |
Nasushiobara | | 20:32 | | | | |
Utsunomiya | | 20:47 21:10 | | | |
Oyama | | 20:58 | | | | |
Omiya 20:07 20:07 21:15 21:35 20:39 21:19 21:01 21:23
Ueno 20:27 20:27 21:35 21:55 20:59 21:39 | 21:43
Tokyo 20:32 20:32 21:40 22:00 21:04 21:44 21:23 21:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.