JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:15/19
Name Hayabusa
28
Hayabusa
28
Hayabusa
28
Hayabusa
28
Hayabusa
28
Hayabusa
28
Nasuno
282
Yamabiko
192
Operation date * * * * * *   *
Shin-Hakodate-Hokuto   15:35 15:35 15:35        
Kikonai   | | |        
Okutsugaru-Imabetsu   | | |        
Shin-Aomori 16:38 16:38 16:38 16:38 16:38 16:38    
Shichinohe-Towada 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53 16:53    
Hachinohe 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06    
Ninohe 17:19 17:19 17:19 17:19 17:19 17:19    
Iwate-Numakunai 17:32 17:32 17:32 17:32 17:32 17:32    
Morioka 17:50 17:52 17:51 17:50 17:51 17:52    
Shin-Hanamaki | | | | | |    
Kitakami | | | | | |    
Mizusawaesashi | | | | | |    
Ichinoseki | | | | | |    
Kurikoma-Kogen | | | | | |    
Furukawa | | | | | |    
Sendai 18:30 18:32 18:30 18:30 18:30 18:32   18:33
Shiroishizao | | | | | |   |
Fukushima | | | | | |   19:04
Koriyama | | | | | |   |
Shin-Shirakawa | | | | | |   |
Nasushiobara | | | | | | 19:02 |
Utsunomiya | | | | | | 19:21 |
Oyama | | | | | | 19:33 |
Omiya 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:39 19:51 20:03
Ueno 19:59 19:59 19:59 19:59 19:59 19:59 20:11 20:23
Tokyo 20:04 20:04 20:04 20:04 20:04 20:04 20:16 20:28
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.