JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:14/19
Name Yamabiko
218
Hayabusa
112
Hayabusa
62
Hayabusa
62
Hayabusa
62
Yamabiko
192
Yamabiko
192
Hayate
340
Operation date     * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori     16:05   16:05      
Shichinohe-Towada     16:20   16:20      
Hachinohe     16:33   16:33      
Ninohe     16:45   16:45      
Iwate-Numakunai     16:58   16:58      
Morioka   17:07 17:16   17:16     17:21
Shin-Hanamaki   17:19 |   |     17:33
Kitakami   17:30 |   |     17:40
Mizusawaesashi   17:38 |   |     17:48
Ichinoseki   17:48 |   |     17:58
Kurikoma-Kogen   17:57 |   |     18:07
Furukawa   18:06 |   |     18:22
Sendai 18:11 18:21 17:57 17:57 17:57 18:25 18:25 18:38
Shiroishizao 18:25 | | | | 18:43 18:44 |
Fukushima 18:40 | | | | 19:04 19:04 |
Koriyama 18:59 | | | | | | |
Shin-Shirakawa 19:17 | | | | | | |
Nasushiobara 19:31 | | | | | | |
Utsunomiya 19:48 | | | | | | |
Oyama 20:00 | | | | | | |
Omiya 20:18 19:31 19:07 19:07 19:07 20:03 20:03 19:55
Ueno 20:39 19:51 19:27 19:27 19:27 20:23 20:23 20:15
Tokyo 20:44 19:56 19:32 19:32 19:32 20:28 20:28 20:20
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.