JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:14/19
Name Hayabusa
60
Hayabusa
60
Yamabiko
170
Hayabusa
34
Nasuno
280
Yamabiko
152
Yamabiko
190
Yamabiko
154
Operation date * * *       *  
Shin-Hakodate-Hokuto       14:48        
Kikonai       15:01        
Okutsugaru-Imabetsu       15:35        
Shin-Aomori 15:17     15:52        
Shichinohe-Towada |     |        
Hachinohe 15:41     16:16        
Ninohe |     |        
Iwate-Numakunai |     |        
Morioka 16:16   16:40 16:50        
Shin-Hanamaki |   16:52 |        
Kitakami |   17:03 |        
Mizusawaesashi |   17:12 |        
Ichinoseki |   17:22 |        
Kurikoma-Kogen |   | |        
Furukawa |   17:37 |        
Sendai 16:57 16:57 17:51 17:30   17:25 17:33 17:43
Shiroishizao | | 18:10 |   | | 17:57
Fukushima | | 18:23 |   17:50 18:04 18:16
Koriyama | | 18:38 | 17:35 18:05 | 18:30
Shin-Shirakawa | | | | 17:48 | | |
Nasushiobara | | | | 18:02 | | |
Utsunomiya | | 19:11 | 18:20 18:36 18:47 18:59
Oyama | | 19:26 | 18:32 | | |
Omiya 18:07 18:07 19:43 18:39 18:51 19:03 19:15 19:23
Ueno 18:27 18:27 20:03 18:59 19:11 19:23 19:35 19:43
Tokyo 18:32 18:32 20:08 19:04 19:16 19:28 19:40 19:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.