JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:133 Page:14/17
Name Hayabusa
32
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Nasuno
282
Yamabiko
156
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Operation date * * * *     * *
Shin-Hakodate-Hokuto   15:35 15:35 15:35        
Kikonai   | | |        
Okutsugaru-Imabetsu   | | |        
Shin-Aomori 16:38 16:38 16:38 16:38        
Shichinohe-Towada 16:53 16:53 16:53 16:53        
Hachinohe 17:06 17:06 17:06 17:06        
Ninohe 17:19 17:19 17:19 17:19        
Iwate-Numakunai 17:32 17:32 17:32 17:32        
Morioka 17:50 17:50 17:51 17:52     17:54 17:55
Shin-Hanamaki | | | |     18:06 18:07
Kitakami | | | |     18:14 18:14
Mizusawaesashi | | | |     18:23 18:23
Ichinoseki | | | |     18:37 18:37
Kurikoma-Kogen | | | |     18:46 18:46
Furukawa | | | |     18:55 18:55
Sendai 18:30 18:30 18:30 18:31   18:43 19:10 19:10
Shiroishizao | | | |   18:58 | |
Fukushima | | | |   19:16 19:33 19:33
Koriyama | | | |   19:30 19:47 19:47
Shin-Shirakawa | | | |   | | |
Nasushiobara | | | | 19:02 | | |
Utsunomiya | | | | 19:21 19:59 20:22 20:22
Oyama | | | | 19:33 | | |
Omiya 19:39 19:39 19:39 19:39 19:51 20:23 20:47 20:47
Ueno 19:59 19:59 19:59 19:59 20:11 20:43 21:07 21:07
Tokyo 20:04 20:04 20:04 20:04 20:16 20:48 21:12 21:12
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.