JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:132 Page:14/17
Name Hayabusa
32
Hayabusa
32
Hayabusa
32
Nasuno
282
Yamabiko
156
Yamabiko
54
Yamabiko
54
Hayabusa
34
Operation date * * *     * * *
Shin-Hakodate-Hokuto 15:35   15:35         16:17
Kikonai |   |         16:30
Okutsugaru-Imabetsu |   |         |
Shin-Aomori 16:38 16:38 16:38         17:22
Shichinohe-Towada 16:53 16:53 16:53         |
Hachinohe 17:06 17:06 17:06         |
Ninohe 17:19 17:19 17:19         |
Iwate-Numakunai 17:32 17:32 17:32         |
Morioka 17:50 17:51 17:51     17:54 17:55 18:15
Shin-Hanamaki | | |     18:06 18:07 |
Kitakami | | |     18:14 18:14 |
Mizusawaesashi | | |     18:23 18:23 |
Ichinoseki | | |     18:37 18:37 |
Kurikoma-Kogen | | |     18:46 18:46 |
Furukawa | | |     18:55 18:55 |
Sendai 18:30 18:30 18:30   18:43 19:10 19:10 18:57
Shiroishizao | | |   18:58 | | |
Fukushima | | |   19:16 19:33 19:33 |
Koriyama | | |   19:30 19:47 19:47 |
Shin-Shirakawa | | |   | | | |
Nasushiobara | | | 19:02 | | | |
Utsunomiya | | | 19:21 19:59 20:22 20:22 |
Oyama | | | 19:33 | | | |
Omiya 19:39 19:39 19:39 19:51 20:23 20:47 20:47 20:07
Ueno 19:59 19:59 19:59 20:11 20:43 21:07 21:07 20:27
Tokyo 20:04 20:04 20:04 20:16 20:48 21:12 21:12 20:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.