JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:13/19
Name Hayabusa
32
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Operation date     * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto 13:39           14:18  
Kikonai |           |  
Okutsugaru-Imabetsu |           |  
Shin-Aomori 14:38           15:17 15:17
Shichinohe-Towada 14:53           | |
Hachinohe 15:06           15:41 15:41
Ninohe 15:19           | |
Iwate-Numakunai 15:32           | |
Morioka 15:50       16:07 16:07 16:16 16:16
Shin-Hanamaki |       16:19 16:19 | |
Kitakami |       16:30 16:30 | |
Mizusawaesashi |       16:38 16:38 | |
Ichinoseki |       16:48 16:51 | |
Kurikoma-Kogen |       16:57 17:00 | |
Furukawa |       17:06 17:09 | |
Sendai 16:30 16:34 16:44 16:44 17:21 17:22 16:57 16:57
Shiroishizao | | 16:58 16:58 | | | |
Fukushima | 17:01 17:16 17:16 | | | |
Koriyama | 17:15 17:30 17:30 | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | 17:46 17:58 17:58 | | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 17:39 18:11 18:23 18:23 18:31 18:31 18:07 18:07
Ueno 17:59 18:31 18:43 18:44 18:51 18:51 18:27 18:27
Tokyo 18:04 18:36 18:48 18:48 18:56 18:56 18:32 18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.