JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
Total:139 Page:13/18
Name Yamabiko
152
Yamabiko
190
Yamabiko
154
Yamabiko
170
Yamabiko
218
Hayabusa
112
Hayabusa
62
Hayabusa
62
Operation date   *   *     * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori             16:05  
Shichinohe-Towada             16:20  
Hachinohe             16:33  
Ninohe             16:45  
Iwate-Numakunai             16:58  
Morioka           17:07 17:16  
Shin-Hanamaki           17:19 |  
Kitakami           17:30 |  
Mizusawaesashi           17:38 |  
Ichinoseki           17:48 |  
Kurikoma-Kogen           17:57 |  
Furukawa           18:06 |  
Sendai 17:25 17:33 17:43 17:51 18:11 18:21 17:57 17:57
Shiroishizao | | 17:57 18:10 18:25 | | |
Fukushima 17:50 18:04 18:16 18:23 18:40 | | |
Koriyama 18:05 | 18:30 18:38 18:59 | | |
Shin-Shirakawa | | | | 19:17 | | |
Nasushiobara | | | | 19:31 | | |
Utsunomiya 18:36 18:46 18:59 19:11 19:48 | | |
Oyama | | | 19:26 20:00 | | |
Omiya 19:03 19:11 19:23 19:43 20:18 19:31 19:07 19:07
Ueno 19:23 19:31 19:43 20:03 20:39 19:51 19:27 19:27
Tokyo 19:28 19:36 19:48 20:08 20:44 19:56 19:32 19:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.