JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:13/19
Name Yamabiko
150
Hayabusa
106
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Yamabiko
110
Hayabusa
26
Nasuno
280
Yamabiko
152
Operation date *   * * *      
Shin-Hakodate-Hokuto           14:44    
Kikonai           14:57    
Okutsugaru-Imabetsu           15:35    
Shin-Aomori     15:17 15:17   15:52    
Shichinohe-Towada     | |   |    
Hachinohe     15:41 15:41   16:16    
Ninohe     | |   |    
Iwate-Numakunai     | |   |    
Morioka   16:07 16:16 16:16 16:40 16:50    
Shin-Hanamaki   16:19 | | 16:52 |    
Kitakami   16:30 | | 17:03 |    
Mizusawaesashi   16:38 | | 17:12 |    
Ichinoseki   16:48 | | 17:22 |    
Kurikoma-Kogen   16:57 | | | |    
Furukawa   17:06 | | 17:37 |    
Sendai 16:44 17:21 16:57 16:57 17:51 17:30   17:25
Shiroishizao 16:58 | | | 18:10 |   |
Fukushima 17:16 | | | 18:22 |   17:50
Koriyama 17:30 | | | 18:36 | 17:35 18:05
Shin-Shirakawa | | | | | | 17:47 |
Nasushiobara | | | | | | 18:02 |
Utsunomiya 17:58 | | | 19:11 | 18:20 18:36
Oyama | | | | 19:26 | 18:32 |
Omiya 18:23 18:31 18:07 18:07 19:43 18:39 18:51 19:03
Ueno 18:44 18:51 18:27 18:27 20:03 18:59 19:11 19:23
Tokyo 18:48 18:56 18:32 18:32 20:08 19:04 19:16 19:28
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.