JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:150 Page:13/19
Name Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Yamabiko
170
Operation date   * * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto       14:14 14:14      
Kikonai       | |      
Okutsugaru-Imabetsu       | |      
Shin-Aomori       15:17 15:17 15:17 15:17  
Shichinohe-Towada       | | | |  
Hachinohe       15:41 15:41 15:41 15:41  
Ninohe       | | | |  
Iwate-Numakunai       | | | |  
Morioka   16:07 16:07 16:16 16:16 16:16 16:16 16:40
Shin-Hanamaki   16:19 16:19 | | | | 16:52
Kitakami   16:30 16:30 | | | | 17:03
Mizusawaesashi   16:38 16:38 | | | | 17:12
Ichinoseki   16:48 16:51 | | | | 17:22
Kurikoma-Kogen   16:57 17:00 | | | | |
Furukawa   17:06 17:09 | | | | 17:37
Sendai 16:44 17:21 17:22 16:57 16:57 16:57 16:57 17:51
Shiroishizao 16:58 | | | | | | 18:10
Fukushima 17:16 | | | | | | 18:23
Koriyama 17:30 | | | | | | 18:38
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 17:58 | | | | | | 19:11
Oyama | | | | | | | 19:26
Omiya 18:23 18:31 18:31 18:07 18:07 18:07 18:07 19:43
Ueno 18:43 18:51 18:51 18:27 18:27 18:27 18:27 20:03
Tokyo 18:48 18:56 18:56 18:32 18:32 18:32 18:32 20:08
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.