JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:147 Page:13/19
Name Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Yamabiko
170
Hayabusa
30
Nasuno
280
Yamabiko
152
Yamabiko
190
Operation date * * * *       *
Shin-Hakodate-Hokuto         14:44      
Kikonai         14:57      
Okutsugaru-Imabetsu         15:35      
Shin-Aomori 15:17 15:17     15:52      
Shichinohe-Towada | |     |      
Hachinohe 15:41 15:41     16:16      
Ninohe | |     |      
Iwate-Numakunai | |     |      
Morioka 16:16 16:16   16:40 16:50      
Shin-Hanamaki | |   16:52 |      
Kitakami | |   17:03 |      
Mizusawaesashi | |   17:12 |      
Ichinoseki | |   17:22 |      
Kurikoma-Kogen | |   | |      
Furukawa | |   17:37 |      
Sendai 16:57 16:57 16:57 17:51 17:30   17:25 17:33
Shiroishizao | | | 18:10 |   | |
Fukushima | | | 18:23 |   17:50 18:04
Koriyama | | | 18:38 | 17:35 18:05 |
Shin-Shirakawa | | | | | 17:47 | |
Nasushiobara | | | | | 18:02 | |
Utsunomiya | | | 19:11 | 18:20 18:36 18:46
Oyama | | | 19:26 | 18:32 | |
Omiya 18:07 18:07 18:07 19:43 18:39 18:51 19:03 19:11
Ueno 18:27 18:27 18:27 20:03 18:59 19:11 19:23 19:31
Tokyo 18:32 18:32 18:32 20:08 19:04 19:16 19:28 19:36
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.