JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:132 Page:12/17
Name Hayabusa
60
Hayabusa
60
Yamabiko
170
Hayabusa
30
Nasuno
280
Yamabiko
152
Yamabiko
154
Yamabiko
218
Operation date * * *          
Shin-Hakodate-Hokuto       14:44        
Kikonai       14:57        
Okutsugaru-Imabetsu       15:35        
Shin-Aomori 15:17 15:17   15:52        
Shichinohe-Towada | |   |        
Hachinohe 15:41 15:41   16:16        
Ninohe | |   |        
Iwate-Numakunai | |   |        
Morioka 16:16 16:16 16:40 16:50        
Shin-Hanamaki | | 16:52 |        
Kitakami | | 17:03 |        
Mizusawaesashi | | 17:12 |        
Ichinoseki | | 17:22 |        
Kurikoma-Kogen | | | |        
Furukawa | | 17:37 |        
Sendai 16:57 16:57 17:51 17:30   17:25 17:43 18:11
Shiroishizao | | 18:10 |   | 17:57 18:25
Fukushima | | 18:23 |   17:50 18:16 18:40
Koriyama | | 18:38 | 17:35 18:05 18:30 18:59
Shin-Shirakawa | | | | 17:47 | | 19:17
Nasushiobara | | | | 18:02 | | 19:31
Utsunomiya | | 19:11 | 18:20 18:36 18:59 19:48
Oyama | | 19:26 | 18:32 | | 20:00
Omiya 18:07 18:07 19:43 18:39 18:51 19:03 19:23 20:18
Ueno 18:27 18:27 20:03 18:59 19:11 19:23 19:43 20:39
Tokyo 18:32 18:32 20:08 19:04 19:16 19:28 19:48 20:44
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.