JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:12/19
Name Yamabiko
150
Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Operation date * * * * * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto         14:18 14:18    
Kikonai         | |    
Okutsugaru-Imabetsu         | |    
Shin-Aomori         15:17 15:17 15:17 15:17
Shichinohe-Towada         | | | |
Hachinohe         15:41 15:41 15:41 15:41
Ninohe         | | | |
Iwate-Numakunai         | | | |
Morioka     16:07 16:07 16:16 16:16 16:16 16:16
Shin-Hanamaki     16:19 16:19 | | | |
Kitakami     16:30 16:30 | | | |
Mizusawaesashi     16:38 16:38 | | | |
Ichinoseki     16:48 16:51 | | | |
Kurikoma-Kogen     16:57 17:00 | | | |
Furukawa     17:06 17:09 | | | |
Sendai 16:44 16:44 17:21 17:22 16:57 16:57 16:57 16:57
Shiroishizao 16:58 16:58 | | | | | |
Fukushima 17:16 17:16 | | | | | |
Koriyama 17:30 17:30 | | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 17:58 17:58 | | | | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 18:23 18:23 18:31 18:31 18:07 18:07 18:07 18:07
Ueno 18:43 18:44 18:51 18:51 18:27 18:27 18:27 18:27
Tokyo 18:48 18:48 18:56 18:56 18:32 18:32 18:32 18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.