JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:133 Page:11/17
Name Hayate
338
Yamabiko
168
Hayabusa
28
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Operation date * *         * *
Shin-Hakodate-Hokuto     13:35       14:14 14:14
Kikonai     |       | |
Okutsugaru-Imabetsu     |       | |
Shin-Aomori     14:38       15:17 15:17
Shichinohe-Towada     14:53       | |
Hachinohe     15:06       15:41 15:41
Ninohe     15:19       | |
Iwate-Numakunai     15:32       | |
Morioka 15:25 15:33 15:50     16:07 16:16 16:16
Shin-Hanamaki | | |     16:19 | |
Kitakami | 15:48 |     16:30 | |
Mizusawaesashi | | |     16:38 | |
Ichinoseki | 16:03 |     16:48 | |
Kurikoma-Kogen | | |     16:57 | |
Furukawa | 16:21 |     17:06 | |
Sendai 16:10 16:38 16:30 16:34 16:44 17:21 16:57 16:57
Shiroishizao | | | | 16:58 | | |
Fukushima | 17:07 | 17:01 17:16 | | |
Koriyama | 17:24 | 17:15 17:30 | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | 17:53 | 17:46 17:58 | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 17:31 18:19 17:39 18:11 18:23 18:31 18:07 18:07
Ueno 17:51 18:39 17:59 18:31 18:43 18:51 18:27 18:27
Tokyo 17:56 18:44 18:04 18:36 18:48 18:56 18:32 18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.