JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:133 Page:11/17
Name Yamabiko
168
Hayabusa
28
Yamabiko
148
Yamabiko
150
Hayabusa
110
Hayabusa
110
Hayabusa
60
Hayabusa
60
Operation date *       * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto   13:35         14:14  
Kikonai   |         |  
Okutsugaru-Imabetsu   |         |  
Shin-Aomori   14:38         15:17 15:17
Shichinohe-Towada   14:53         | |
Hachinohe   15:06         15:41 15:41
Ninohe   15:19         | |
Iwate-Numakunai   15:32         | |
Morioka 15:33 15:50     16:07 16:07 16:16 16:16
Shin-Hanamaki | |     16:19 16:19 | |
Kitakami 15:48 |     16:30 16:30 | |
Mizusawaesashi | |     16:38 16:38 | |
Ichinoseki 16:03 |     16:48 16:51 | |
Kurikoma-Kogen | |     16:57 17:00 | |
Furukawa 16:21 |     17:06 17:09 | |
Sendai 16:38 16:30 16:34 16:44 17:21 17:22 16:57 16:57
Shiroishizao | | | 16:58 | | | |
Fukushima 17:07 | 17:01 17:16 | | | |
Koriyama 17:24 | 17:15 17:30 | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 17:53 | 17:46 17:58 | | | |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 18:19 17:39 18:11 18:23 18:31 18:31 18:07 18:07
Ueno 18:39 17:59 18:31 18:43 18:51 18:51 18:27 18:27
Tokyo 18:44 18:04 18:36 18:48 18:56 18:56 18:32 18:32
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.