JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:10/19
Name Yamabiko
144
Yamabiko
50
Hayabusa
56
Hayabusa
56
Hayabusa
56
Hayabusa
68
Yamabiko
166
Hayabusa
22
Operation date     * * * * *  
Shin-Hakodate-Hokuto               12:44
Kikonai               12:57
Okutsugaru-Imabetsu               13:35
Shin-Aomori     13:15 13:15   13:30   13:52
Shichinohe-Towada     | |   |   |
Hachinohe     13:39 13:39   13:54   14:16
Ninohe     | |   |   |
Iwate-Numakunai     | |   |   |
Morioka   14:07 14:16 14:16   14:23 14:33 14:50
Shin-Hanamaki   14:19 | |   | | |
Kitakami   14:29 | |   14:38 14:48 |
Mizusawaesashi   14:38 | |   | | |
Ichinoseki   14:50 | |   | 15:03 |
Kurikoma-Kogen   14:59 | |   | | |
Furukawa   15:09 | |   15:00 15:21 |
Sendai 14:44 15:24 14:57 14:57 14:57 15:14 15:38 15:30
Shiroishizao 14:58 | | | | | | |
Fukushima 15:16 15:50 | | | | 16:07 |
Koriyama 15:30 16:05 | | | | 16:23 |
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya 15:58 16:34 | | | | 16:52 |
Oyama | | | | | | | |
Omiya 16:23 16:59 16:07 16:07 16:07 16:26 17:19 16:39
Ueno 16:43 17:19 16:27 16:27 16:27   17:39 16:59
Tokyo 16:48 17:24 16:32 16:32 16:32   17:44 17:04
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.