JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:152 Page:10/19
Name Yamabiko
214
Yamabiko
58
Hayabusa
54
Hayabusa
54
Hayabusa
386
Yamabiko
164
Hayabusa
24
Yamabiko
144
Operation date     * * * *    
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori     12:09 12:09 12:30   12:39  
Shichinohe-Towada     12:24 12:24 |   12:54  
Hachinohe     12:37 12:37 12:54   13:07  
Ninohe     12:50 12:50 |   13:19  
Iwate-Numakunai     | | |   13:32  
Morioka   13:07 13:17 13:17 13:23 13:33 13:50  
Shin-Hanamaki   13:19 | | | | |  
Kitakami   13:29 | | 13:38 13:48 |  
Mizusawaesashi   13:38 | | | | |  
Ichinoseki   13:50 | | | 14:03 |  
Kurikoma-Kogen   13:59 | | | | |  
Furukawa   14:09 | | 14:02 14:21 |  
Sendai 14:00 14:24 13:57 13:57 14:18 14:38 14:30 14:44
Shiroishizao | | | | | | | 14:58
Fukushima 14:22 14:50 | | | 15:08 | 15:16
Koriyama 14:36 15:05 | | | 15:24 | 15:30
Shin-Shirakawa 14:48 | | | | | | |
Nasushiobara 15:02 | | | | | | |
Utsunomiya 15:20 15:34 | | | 15:53 | 15:58
Oyama 15:32 | | | | | | |
Omiya 15:51 15:59 15:07 15:07 15:31 16:19 15:39 16:23
Ueno 16:11 16:19 15:27 15:27 15:51 16:39 15:59 16:43
Tokyo 16:16 16:24 15:32 15:32 15:56 16:44 16:04 16:48
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.