JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
Total:132 Page:10/17
Name Yamabiko
188
Yamabiko
146
Yamabiko
216
Yamabiko
52
Hayabusa
26
Hayabusa
26
Hayabusa
26
Nasuno
292
Operation date *       * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori         14:09 14:09    
Shichinohe-Towada         14:24 14:24    
Hachinohe         14:37 14:37    
Ninohe         14:50 14:50    
Iwate-Numakunai         | |    
Morioka       15:07 15:17 15:17    
Shin-Hanamaki       15:19 | |    
Kitakami       15:29 | |    
Mizusawaesashi       15:38 | |    
Ichinoseki       15:50 | |    
Kurikoma-Kogen       15:59 | |    
Furukawa       16:09 | |    
Sendai 15:33 15:43 16:00 16:24 15:57 15:57 15:57  
Shiroishizao | 15:58 | | | | |  
Fukushima 16:04 16:15 16:23 16:50 | | |  
Koriyama | 16:29 16:39 17:05 | | |  
Shin-Shirakawa | | 16:51 | | | |  
Nasushiobara | | 17:02 | | | | 16:48
Utsunomiya 16:46 16:57 17:20 17:34 | | | 17:03
Oyama | | 17:32 | | | | 17:14
Omiya 17:11 17:23 17:51 17:59 17:07 17:07 17:07 17:31
Ueno 17:31 17:43 18:11 18:19 17:27 17:27 17:27 17:51
Tokyo 17:36 17:48 18:16 18:24 17:32 17:32 17:32 17:56
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.