JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:150 Page:10/19
Name Hayabusa
20
Yamabiko
186
Yamabiko
144
Yamabiko
50
Hayabusa
22
Hayabusa
22
Hayabusa
68
Yamabiko
166
Operation date   *     * * * *
Shin-Hakodate-Hokuto                
Kikonai                
Okutsugaru-Imabetsu                
Shin-Aomori 12:39       13:15 13:15 13:30  
Shichinohe-Towada 12:54       | | |  
Hachinohe 13:07       13:39 13:39 13:54  
Ninohe 13:19       | | |  
Iwate-Numakunai 13:32       | | |  
Morioka 13:50     14:07 14:16 14:16 14:23 14:33
Shin-Hanamaki |     14:19 | | | |
Kitakami |     14:29 | | 14:38 14:48
Mizusawaesashi |     14:38 | | | |
Ichinoseki |     14:50 | | | 15:03
Kurikoma-Kogen |     14:59 | | | |
Furukawa |     15:09 | | 15:00 15:21
Sendai 14:30 14:33 14:44 15:24 14:57 14:57 15:14 15:38
Shiroishizao | | 14:58 | | | | |
Fukushima | 15:04 15:16 15:50 | | | 16:07
Koriyama | | 15:30 16:05 | | | 16:23
Shin-Shirakawa | | | | | | | |
Nasushiobara | | | | | | | |
Utsunomiya | 15:46 15:58 16:34 | | | 16:52
Oyama | | | | | | | |
Omiya 15:39 16:11 16:23 16:59 16:07 16:07 16:26 17:19
Ueno 15:59 16:31 16:43 17:19 16:27 16:28   17:39
Tokyo 16:04 16:36 16:48 17:24 16:32 16:32   17:44
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.