JR-EAST Train Reservation

Tohoku-Hokkaido Shinkansen Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo
Notes: W - Monday to Friday only, except holidays.
S - Saturdays only.
H - Sunday and holidays only.
* - Operated only in peak travel seasons or an specified days.
No Symbol - Operates every day.
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
Total:145 Page:10/19
Name Hayabusa
22
Yamabiko
166
Hayabusa
24
Nasuno
278
Yamabiko
188
Yamabiko
146
Yamabiko
216
Yamabiko
52
Operation date   *     *      
Shin-Hakodate-Hokuto     12:48          
Kikonai     13:01          
Okutsugaru-Imabetsu     13:35          
Shin-Aomori 13:15   13:52          
Shichinohe-Towada |   |          
Hachinohe 13:39   14:16          
Ninohe |   |          
Iwate-Numakunai |   |          
Morioka 14:16 14:33 14:50         15:07
Shin-Hanamaki | | |         15:19
Kitakami | 14:48 |         15:29
Mizusawaesashi | | |         15:38
Ichinoseki | 15:03 |         15:50
Kurikoma-Kogen | | |         15:59
Furukawa | 15:21 |         16:09
Sendai 14:57 15:38 15:30   15:33 15:43 16:00 16:24
Shiroishizao | | |   | 15:58 | |
Fukushima | 16:07 |   16:04 16:15 16:23 16:50
Koriyama | 16:23 | 15:39 | 16:29 16:39 17:05
Shin-Shirakawa | | | 15:51 | | 16:51 |
Nasushiobara | | | 16:02 | | 17:02 |
Utsunomiya | 16:52 | 16:20 16:46 16:57 17:20 17:34
Oyama | | | 16:32 | | 17:32 |
Omiya 16:07 17:19 16:39 16:51 17:11 17:23 17:51 17:59
Ueno 16:27 17:39 16:59 17:11 17:31 17:43 18:11 18:19
Tokyo 16:32 17:44 17:04 17:16 17:36 17:48 18:16 18:24
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
previous next
It returns to the top on this page
Copyright © East Japan Railway Company All Rights Reserved.